آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلمان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 30,180,228 255,307,693,824 Rls. 9,597,312 $
مجموع کل
255,307,693,824 ريال
مجموع کل
9,597,312 دلار