آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 326,270 60,350,781,020 Rls. 2,251,890 $
2 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا کثر30 تن 259,575 50,360,318,425 Rls. 1,824,075 $
3 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,451 33,505,553,294 Rls. 1,309,687 $
4 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 215,000 22,020,300,000 Rls. 859,731 $
5 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 154,290 21,140,355,600 Rls. 827,400 $
6 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 31,475 19,900,145,373 Rls. 775,271 $
7 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 116,300 19,815,142,540 Rls. 728,500 $
8 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 60,267 18,949,464,125 Rls. 717,366 $
9 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 21,375 15,457,055,268 Rls. 576,194 $
10 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 115,600 12,278,070,494 Rls. 452,863 $
11 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 28,000 10,530,405,000 Rls. 405,000 $
12 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 101,561 10,404,367,100 Rls. 389,577 $
13 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 94,008 9,593,704,416 Rls. 376,032 $
14 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 100,000 9,510,311,520 Rls. 371,424 $
15 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 39,258 9,447,429,816 Rls. 352,188 $
16 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 66,040 9,109,335,300 Rls. 332,215 $
17 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 71,500 7,951,944,000 Rls. 286,000 $
18 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,110 7,540,082,090 Rls. 282,166 $
19 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 78,000 7,429,496,250 Rls. 277,597 $
20 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 26,500 6,510,925,580 Rls. 236,355 $
21 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 79031000 گرد روي. 114,152 6,429,342,598 Rls. 235,494 $
22 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,680 6,045,328,080 Rls. 225,720 $
23 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 10,865 5,748,157,800 Rls. 215,800 $
24 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,130 5,592,000,000 Rls. 200,000 $
25 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 57,600 3,619,387,500 Rls. 135,000 $
26 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 38,630 3,186,395,550 Rls. 115,890 $
27 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,400 3,108,949,800 Rls. 112,200 $
28 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 61,509 3,003,218,960 Rls. 113,513 $
29 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 46,100 2,854,158,500 Rls. 105,870 $
30 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 18,703 2,850,634,914 Rls. 106,798 $
31 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 23,630 2,828,777,465 Rls. 105,730 $
32 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 60,760 2,792,711,880 Rls. 109,368 $
33 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 6,870 2,780,514,768 Rls. 103,590 $
34 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 34,717 2,756,111,796 Rls. 100,678 $
35 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 142,750 2,653,440,198 Rls. 101,621 $
36 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 24,200 2,536,531,200 Rls. 90,720 $
37 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,060 2,332,642,360 Rls. 85,720 $
38 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 5,301 2,117,882,025 Rls. 79,515 $
39 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 45,510 2,090,383,524 Rls. 81,918 $
40 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 29,870 1,983,584,680 Rls. 77,770 $
41 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 9,000 1,937,074,500 Rls. 74,500 $
42 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 3,985 1,923,149,877 Rls. 75,273 $
43 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 91,200 1,750,361,472 Rls. 65,664 $
44 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 15,610 1,649,722,536 Rls. 59,334 $
45 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 6,217 1,582,224,000 Rls. 58,863 $
46 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 41,504 1,568,842,464 Rls. 57,762 $
47 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,276 1,462,866,000 Rls. 54,236 $
48 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 18,500 1,434,120,000 Rls. 55,500 $
49 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 19,760 1,427,120,792 Rls. 52,298 $
50 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 53,975 1,421,201,231 Rls. 51,654 $
51 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 38,000 1,415,758,400 Rls. 53,200 $
52 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 18,381 1,413,294,120 Rls. 50,547 $
53 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 17,060 1,328,141,472 Rls. 47,768 $
54 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,150 1,293,957,000 Rls. 48,300 $
55 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,648 1,276,231,140 Rls. 47,648 $
56 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 8,500 1,195,909,170 Rls. 44,490 $
57 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 13,000 1,161,069,000 Rls. 45,500 $
58 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 25,503 1,137,861,508 Rls. 43,354 $
59 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 36,978 1,133,979,678 Rls. 41,886 $
60 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 18,965 1,109,495,460 Rls. 40,463 $
61 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 6,400 1,084,698,910 Rls. 40,210 $
62 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 7,630 1,016,039,813 Rls. 37,229 $
63 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 7,925 1,012,005,058 Rls. 37,291 $
64 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 10,000 978,600,000 Rls. 35,000 $
65 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,330 975,718,135 Rls. 35,315 $
66 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 19,530 909,576,850 Rls. 33,883 $
67 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 17,900 881,991,936 Rls. 32,220 $
68 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 10,386 863,357,022 Rls. 31,158 $
69 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,800 845,241,600 Rls. 30,400 $
70 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 6,616 765,981,496 Rls. 28,712 $
71 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 22,206 710,195,844 Rls. 26,647 $
72 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,130 700,660,800 Rls. 25,200 $
73 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 79039000 پودروفلس ا زروي. 12,000 671,828,328 Rls. 24,756 $
74 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 5,556 610,031,150 Rls. 23,890 $
75 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 3,000 580,453,500 Rls. 22,463 $
76 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 6,742 573,019,918 Rls. 20,801 $
77 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 4,500 512,094,375 Rls. 18,625 $
78 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,550 504,815,850 Rls. 19,635 $
79 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 6,300 503,401,500 Rls. 18,900 $
80 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 13,288 495,183,114 Rls. 18,558 $
81 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,092 481,804,250 Rls. 18,040 $
82 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 2,100 465,511,200 Rls. 16,800 $
83 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,825 439,472,850 Rls. 16,225 $
84 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 13,000 414,435,000 Rls. 15,000 $
85 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 7,262 402,445,516 Rls. 14,524 $
86 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 35,840 381,412,800 Rls. 14,400 $
87 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,690 358,465,057 Rls. 13,577 $
88 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 3,345 341,190,000 Rls. 13,380 $
89 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 11,261 317,927,222 Rls. 12,198 $
90 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,032 290,650,182 Rls. 10,863 $
91 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,693 274,640,663 Rls. 10,259 $
92 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,020 271,022,662 Rls. 10,103 $
93 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 600 267,900,000 Rls. 10,000 $
94 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 70193910 پشم شيشه 8,000 254,889,600 Rls. 9,600 $
95 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,190 251,293,560 Rls. 9,396 $
96 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 22,000 240,662,400 Rls. 8,800 $
97 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,880 232,872,624 Rls. 8,784 $
98 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,255 230,763,441 Rls. 8,565 $
99 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 4,380 229,660,259 Rls. 8,483 $
100 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 10,504 228,601,440 Rls. 8,925 $
مجموع کل
479,308,236,554 ريال
مجموع کل
18,001,500 دلار