آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 728,190 40,652,474,100 Rls. 1,529,199 $
مجموع کل
40,652,474,100 ريال
مجموع کل
1,529,199 دلار