آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني تايوان 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي کمترا ز25%کربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 162,634,000 1,771,179,739,354 Rls. 66,199,909 $
2 12 1393 بندر امام خميني تايوان 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 12,050,476 447,729,064,314 Rls. 17,557,314 $
3 12 1393 بندر امام خميني تايوان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 40,021,580 418,099,052,025 Rls. 16,328,805 $
مجموع کل
2,637,007,855,693 ريال
مجموع کل
100,086,028 دلار