آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 36,720,620 855,613,335,727 Rls. 32,346,848 $
2 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 9,774,890 262,515,504,353 Rls. 9,965,390 $
3 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 203,890 96,959,953,430 Rls. 3,671,378 $
4 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 92,202,989 87,267,402,082 Rls. 3,210,801 $
5 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 25202000 ک گچ 71,523,445 60,612,757,152 Rls. 2,285,196 $
6 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 127,935,732 55,651,217,679 Rls. 2,078,348 $
7 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 13,935,685 45,106,777,512 Rls. 1,672,281 $
8 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,410 13,077,809,220 Rls. 491,610 $
9 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 331,580 6,397,246,590 Rls. 247,676 $
10 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 123,820 5,790,218,271 Rls. 226,986 $
11 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,801,580 5,767,434,220 Rls. 216,070 $
12 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 306,000 4,692,063,600 Rls. 183,600 $
13 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 11,165,047 2,843,197,547 Rls. 111,641 $
14 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 18,370 1,716,612,205 Rls. 64,295 $
15 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 22,237 1,468,089,919 Rls. 55,593 $
16 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 22,500 895,506,300 Rls. 35,100 $
17 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 4,390 540,621,200 Rls. 21,200 $
18 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 6,478 206,881,688 Rls. 7,774 $
19 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,969 158,402,112 Rls. 5,907 $
20 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,512 99,959,934 Rls. 3,918 $
21 12 1393 اميرآباد ترکمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 550 43,909,800 Rls. 1,650 $
مجموع کل
1,507,424,900,541 ريال
مجموع کل
56,903,262 دلار