آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 54,585,629 963,954,977,519 Rls. 36,205,142 $
2 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,854,481 198,315,367,177 Rls. 7,461,091 $
3 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 27132000 قيرنفت 7,881,903 99,314,379,084 Rls. 3,704,548 $
4 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 555,044 44,349,266,489 Rls. 1,674,271 $
5 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 536,740 42,154,047,720 Rls. 1,609,592 $
6 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 57,855 26,527,232,000 Rls. 1,026,000 $
7 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 382,998 22,679,305,152 Rls. 860,159 $
8 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 92,935 20,298,350,720 Rls. 749,697 $
9 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 135,865 20,217,568,535 Rls. 777,599 $
10 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 2,841,901 18,954,235,796 Rls. 712,664 $
11 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 426,980 16,866,356,595 Rls. 639,917 $
12 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 282,970 15,253,802,175 Rls. 564,989 $
13 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 540,290 14,795,506,496 Rls. 555,558 $
14 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 144,561 13,958,944,391 Rls. 519,871 $
15 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 206,163 13,506,195,499 Rls. 506,402 $
16 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 336,000 13,005,295,759 Rls. 485,773 $
17 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 692,080 12,790,729,599 Rls. 479,493 $
18 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 131,610 12,258,479,685 Rls. 457,114 $
19 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 124,940 10,044,354,450 Rls. 374,820 $
20 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 106,000 9,860,823,000 Rls. 370,976 $
21 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 462,938 9,008,931,392 Rls. 348,074 $
22 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 122,689 8,710,163,200 Rls. 324,976 $
23 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 2,096,510 8,380,304,160 Rls. 314,477 $
24 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 14,664 8,314,953,024 Rls. 299,056 $
25 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 415,650 7,854,643,005 Rls. 295,021 $
26 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 95,640 7,811,091,775 Rls. 306,049 $
27 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 70,728 7,570,746,263 Rls. 282,907 $
28 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 46,970 7,186,410,000 Rls. 281,820 $
29 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 14,000 7,173,432,000 Rls. 258,000 $
30 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 95,256 7,003,322,938 Rls. 258,123 $
31 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 374,270 6,909,068,015 Rls. 261,642 $
32 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 87,153 6,569,391,056 Rls. 250,767 $
33 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 28042100 آرگون 84,920 6,143,288,485 Rls. 229,908 $
34 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 56,900 6,062,327,040 Rls. 222,080 $
35 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 132,839 5,329,737,914 Rls. 199,257 $
36 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 109,608 5,295,135,238 Rls. 197,294 $
37 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 42,955 5,193,879,038 Rls. 193,298 $
38 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 6,630 5,174,400,200 Rls. 200,200 $
39 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 244,445 5,107,949,262 Rls. 195,206 $
40 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 22,450 5,070,058,460 Rls. 198,780 $
41 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 105,084 4,946,622,944 Rls. 182,831 $
42 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 26,739 4,696,460,200 Rls. 173,900 $
43 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 76,918 4,650,500,627 Rls. 176,765 $
44 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 114,590 4,475,032,816 Rls. 166,613 $
45 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 9,950 4,261,600,000 Rls. 160,000 $
46 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 117,040 4,130,712,240 Rls. 154,356 $
47 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 16,460 3,947,996,800 Rls. 152,960 $
48 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 149,179 3,779,743,733 Rls. 141,411 $
49 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 15,000 3,604,635,000 Rls. 135,000 $
50 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 3,037 3,480,963,003 Rls. 136,503 $
51 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 41,531 3,462,665,682 Rls. 124,591 $
52 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 37,536 3,445,966,866 Rls. 130,150 $
53 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 24,810 3,387,695,796 Rls. 124,512 $
54 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 06031400 گل هاي داوودي (Chrysanthemans) 71,900 3,358,152,000 Rls. 126,000 $
55 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,500 3,338,140,000 Rls. 123,264 $
56 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 73,325 3,261,742,774 Rls. 124,653 $
57 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 26,738 3,240,605,493 Rls. 120,321 $
58 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 27101910 روغن موتور 61,409 3,190,752,311 Rls. 117,030 $
59 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 191,060 3,073,356,768 Rls. 116,352 $
60 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 42,940 3,050,888,916 Rls. 114,948 $
61 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 59,870 3,020,129,740 Rls. 117,340 $
62 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 24,750 2,952,662,625 Rls. 111,375 $
63 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 742,500 2,934,511,488 Rls. 106,920 $
64 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 18,250 2,891,813,400 Rls. 113,400 $
65 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 33,392 2,801,365,596 Rls. 101,427 $
66 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 39,602 2,701,635,096 Rls. 99,444 $
67 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 2,679,000,000 Rls. 100,000 $
68 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 486,385 2,663,857,660 Rls. 102,206 $
69 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 16,000 2,662,700,000 Rls. 100,000 $
70 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 80,632 2,634,123,550 Rls. 98,526 $
71 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 11,550 2,564,559,000 Rls. 100,500 $
72 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 58,000 2,558,459,200 Rls. 92,800 $
73 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 127,034 2,470,832,273 Rls. 95,275 $
74 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 12,300 2,425,049,550 Rls. 94,614 $
75 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 62,220 2,184,005,997 Rls. 83,464 $
76 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 17,690 2,067,135,100 Rls. 79,700 $
77 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 43,118 2,057,098,650 Rls. 77,612 $
78 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 25,240 2,002,804,314 Rls. 72,486 $
79 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 22,000 2,002,077,000 Rls. 77,000 $
80 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 20,000 1,896,652,800 Rls. 70,560 $
81 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 6,600 1,888,243,560 Rls. 71,112 $
82 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17,128 1,837,927,950 Rls. 68,605 $
83 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 25,631 1,680,407,870 Rls. 64,077 $
84 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 5,000 1,640,880,000 Rls. 60,000 $
85 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 24,000 1,594,257,600 Rls. 62,400 $
86 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 96,020 1,561,515,006 Rls. 59,933 $
87 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 29221220 دي اتانول آمين 40,480 1,544,829,992 Rls. 57,485 $
88 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 39,100 1,504,035,000 Rls. 58,500 $
89 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 71,920 1,474,417,922 Rls. 57,402 $
90 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 12,980 1,438,651,280 Rls. 51,920 $
91 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 32,090 1,436,617,800 Rls. 55,377 $
92 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 28,800 1,406,419,200 Rls. 51,840 $
93 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 13,000 1,396,921,526 Rls. 50,414 $
94 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 52,093 1,379,746,358 Rls. 51,846 $
95 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,511 1,378,496,865 Rls. 52,082 $
96 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 10,690 1,277,235,855 Rls. 48,105 $
97 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 37,384 1,269,847,146 Rls. 46,939 $
98 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 60,000 1,226,835,000 Rls. 45,000 $
99 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 25,380 1,192,761,016 Rls. 42,899 $
100 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 10,620 1,187,740,800 Rls. 42,480 $
مجموع کل
1,879,246,945,060 ريال
مجموع کل
70,647,835 دلار