آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 41,505 1,185,702,720 Rls. 45,525 $
102 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 8,750 1,163,837,500 Rls. 43,750 $
103 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 69060000 لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لولهکكشي از سراميك. 14,037 1,142,808,318 Rls. 42,212 $
104 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,640 1,129,337,400 Rls. 43,920 $
105 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 760 1,094,741,000 Rls. 41,000 $
106 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 3,550 1,042,982,000 Rls. 38,000 $
107 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 59,000 994,543,416 Rls. 38,979 $
108 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 34012010 صابون مايع 41,025 983,644,766 Rls. 36,923 $
109 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 20,760 953,369,784 Rls. 37,368 $
110 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 21,600 921,853,440 Rls. 34,560 $
111 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 15,040 850,537,744 Rls. 31,973 $
112 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 6,329 837,491,670 Rls. 32,286 $
113 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 2,061 801,042,000 Rls. 31,483 $
114 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 52,010 783,128,017 Rls. 30,773 $
115 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 10,175 782,348,760 Rls. 27,981 $
116 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 5,035 763,149,915 Rls. 27,693 $
117 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,581 760,198,801 Rls. 28,718 $
118 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 36,200 753,044,600 Rls. 28,262 $
119 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 27,700 741,233,489 Rls. 28,882 $
120 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 9,612 735,369,000 Rls. 28,838 $
121 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 20,240 732,924,241 Rls. 28,741 $
122 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,560 719,996,880 Rls. 27,120 $
123 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 28321020 متابي سولفيت 47,500 718,204,050 Rls. 26,750 $
124 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 93,683 711,960,615 Rls. 26,716 $
125 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 4,800 673,543,200 Rls. 26,400 $
126 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 7,351 636,995,353 Rls. 24,082 $
127 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 27101920 روغن صنعتي 33,660 631,098,446 Rls. 24,202 $
128 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,600 613,709,000 Rls. 23,000 $
129 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 12,591 580,311,720 Rls. 22,657 $
130 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 17,600 571,979,200 Rls. 20,800 $
131 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 29291000 ايزوسياناتکها 7,410 540,373,454 Rls. 20,346 $
132 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 22,273 513,252,225 Rls. 20,025 $
133 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,518 505,293,120 Rls. 18,072 $
134 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,640 496,749,440 Rls. 18,560 $
135 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 13,723 478,520,176 Rls. 17,552 $
136 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 21,915 466,421,760 Rls. 17,352 $
137 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 28332200 سولفات هااز آلومينيم 72,000 460,694,880 Rls. 17,560 $
138 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 5,522 439,181,226 Rls. 16,566 $
139 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 7,720 433,494,236 Rls. 15,764 $
140 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 10,000 433,168,000 Rls. 16,000 $
141 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 49119920 فيلم ها ا زموا دپلميري چاپ شده 5,503 429,254,409 Rls. 16,404 $
142 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,080 416,189,640 Rls. 15,240 $
143 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 22,000 402,020,198 Rls. 14,746 $
144 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 20,860 372,862,070 Rls. 14,602 $
145 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 6,950 359,506,700 Rls. 13,610 $
146 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 17,345 358,555,840 Rls. 13,876 $
147 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 4,648 357,036,120 Rls. 13,940 $
148 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 2,536 339,234,250 Rls. 12,680 $
149 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 25202000 ک گچ 375,165 335,676,991 Rls. 13,133 $
150 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 10,175 312,928,320 Rls. 11,192 $
151 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 29221110 منواتانول آمين 20,000 306,216,000 Rls. 12,000 $
152 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 2,830 302,806,400 Rls. 11,320 $
153 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 520 296,565,300 Rls. 11,070 $
154 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 12,350 284,599,575 Rls. 11,104 $
155 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 12,400 265,756,800 Rls. 9,920 $
156 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,400 263,952,000 Rls. 9,600 $
157 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 21,120 257,301,792 Rls. 9,504 $
158 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 4,585 256,393,200 Rls. 9,170 $
159 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 15,120 241,632,720 Rls. 9,072 $
160 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 29221310 تري اتانول آمين 6,440 238,148,624 Rls. 9,016 $
161 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 3,028 231,805,512 Rls. 9,084 $
162 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 7,280 205,739,325 Rls. 7,425 $
163 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 455 196,313,295 Rls. 7,355 $
164 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 1,795 190,415,060 Rls. 7,180 $
165 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 2,610 180,279,225 Rls. 6,525 $
166 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 20 172,746,000 Rls. 6,300 $
167 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 19,620 172,386,760 Rls. 6,760 $
168 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 1,050 161,311,500 Rls. 6,298 $
169 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,230 154,436,100 Rls. 5,740 $
170 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,580 141,337,944 Rls. 5,314 $
171 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 667 135,131,120 Rls. 5,230 $
172 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 634 121,252,500 Rls. 4,755 $
173 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 1,500 119,857,500 Rls. 4,500 $
174 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 430 117,783,000 Rls. 4,595 $
175 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 2,412 113,606,900 Rls. 4,100 $
176 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 4,050 109,871,680 Rls. 4,252 $
177 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 450 95,857,200 Rls. 3,600 $
178 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 40,000 88,412,800 Rls. 3,200 $
179 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 990 75,735,000 Rls. 2,970 $
180 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 29153100 استات اتيل 1,140 71,825,400 Rls. 2,700 $
181 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 672 68,578,944 Rls. 2,688 $
182 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 29102000 متيل اكسيران (اكسيد پروپيلن) 900 66,505,000 Rls. 2,500 $
183 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 10,010 65,046,155 Rls. 2,435 $
184 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 29051300 بوتان -1-ئول (ا لکل بوتيليک نرمال ) 2,000 60,842,340 Rls. 2,325 $
185 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 860 57,252,780 Rls. 2,236 $
186 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 672 53,680,032 Rls. 2,016 $
187 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,290 46,969,300 Rls. 1,700 $
188 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,490 45,703,338 Rls. 1,662 $
189 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 33051000 شامپوها 990 43,893,300 Rls. 1,650 $
190 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 1,230 37,657,188 Rls. 1,476 $
191 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 2,910 28,353,520 Rls. 1,040 $
192 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 358 25,445,004 Rls. 963 $
193 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 108 22,984,128 Rls. 864 $
194 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 360 17,816,760 Rls. 648 $
195 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 600 14,365,080 Rls. 540 $
196 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 32 14,338,800 Rls. 560 $
197 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 230 13,194,592 Rls. 496 $
198 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 400 10,242,000 Rls. 400 $
199 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 189 8,644,602 Rls. 339 $
200 12 1393 غرب تهران ترکمنستان 94015900 ساير نشيمنها(seats)ازحصير (cane)وبيد سبدي (oaier) ياموادمشابه . 2,890 6,544,685 Rls. 245 $
مجموع کل
39,739,033,880 ريال
مجموع کل
1,503,255 دلار