آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني تونس 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 8,500,000 263,794,012,390 Rls. 9,903,250 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني تونس 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,500,000 55,834,177,500 Rls. 2,092,500 $
مجموع کل
319,628,189,890 ريال
مجموع کل
11,995,750 دلار