آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 220,474 232,133,595,984 Rls. 8,620,379 $
2 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 1,000,089 228,420,603,799 Rls. 8,504,504 $
3 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 64039100 کفش باتخت کائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا ميپوشاند. 182,761 75,831,986,132 Rls. 2,847,919 $
4 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 566,770 70,177,116,275 Rls. 2,635,850 $
5 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 61,807 69,028,977,600 Rls. 2,603,786 $
6 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 292,000 55,696,739,200 Rls. 2,092,000 $
7 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 114,429 39,340,725,617 Rls. 1,459,376 $
8 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 88,151 36,400,754,466 Rls. 1,421,299 $
9 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 219,024 35,402,331,744 Rls. 1,314,144 $
10 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 200,000 20,428,000,000 Rls. 800,000 $
11 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 86,601 12,381,498,000 Rls. 483,480 $
12 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 10,544,292,000 Rls. 396,000 $
13 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 71,438 6,892,694,700 Rls. 258,395 $
14 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 271,300 6,113,051,845 Rls. 229,970 $
15 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 23,737 5,828,436,162 Rls. 224,162 $
16 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 70,515 5,705,168,970 Rls. 213,593 $
17 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 20,600 4,538,827,200 Rls. 164,571 $
18 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 10,837 3,964,236,096 Rls. 147,831 $
19 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 44,380 3,395,136,000 Rls. 133,140 $
20 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 16,179 2,600,612,460 Rls. 97,074 $
21 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 18,153 1,941,862,716 Rls. 72,612 $
22 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 28301000 سولفور سديم 240,000 1,938,067,200 Rls. 72,000 $
23 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,695 1,613,661,324 Rls. 58,236 $
24 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 23,746 1,485,693,030 Rls. 55,457 $
25 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 68,041 1,448,597,190 Rls. 54,433 $
26 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 2,972 956,678,568 Rls. 35,832 $
27 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 4,015 902,146,800 Rls. 33,900 $
28 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 18,720 831,906,504 Rls. 30,888 $
29 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 6,300 665,632,800 Rls. 25,200 $
30 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 21,000 617,070,300 Rls. 23,100 $
31 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,098 257,909,122 Rls. 9,686 $
32 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 1,801 193,028,811 Rls. 7,167 $
33 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,342 107,667,318 Rls. 4,026 $
34 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 27101930 گريس 2,040 95,803,200 Rls. 3,600 $
35 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,160 91,356,960 Rls. 3,480 $
36 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,575 83,875,050 Rls. 3,150 $
37 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 800 63,004,800 Rls. 2,400 $
38 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 250 52,504,000 Rls. 2,000 $
39 12 1393 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 90 4,754,520 Rls. 180 $
مجموع کل
938,176,004,463 ريال
مجموع کل
35,144,821 دلار