آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 27101210 بنزين 8,068,424 194,357,346,226 Rls. 7,279,574 $
مجموع کل
194,357,346,226 ريال
مجموع کل
7,279,574 دلار