آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 192,173,549 249,476,862,447 Rls. 9,621,249 $
2 12 1393 سمنان فدراسيون روسيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 16,070 1,229,355,000 Rls. 48,210 $
3 12 1393 سمنان فدراسيون روسيه 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 46,500 284,626,720 Rls. 10,720 $
4 12 1393 سمنان فدراسيون روسيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 47,500 262,111,472 Rls. 9,872 $
مجموع کل
251,252,955,639 ريال
مجموع کل
9,690,051 دلار