آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 470 19,329,995 Rls. 757 $
102 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 75 18,083,250 Rls. 675 $
103 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 174 16,698,780 Rls. 609 $
104 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 1,180 16,563,342 Rls. 637 $
105 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 360 15,378,624 Rls. 576 $
106 12 1393 شيراز قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 480 11,771,635 Rls. 461 $
107 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 370 11,685,888 Rls. 444 $
108 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 126 8,683,035 Rls. 315 $
109 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 100 8,002,200 Rls. 300 $
110 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 38 6,101,760 Rls. 227 $
111 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08107000 خرمالوها 322 5,336,600 Rls. 200 $
112 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 220 4,610,796 Rls. 173 $
113 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08132000 آلو ,خشک کرده 72 4,051,026 Rls. 147 $
114 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 140 3,651,324 Rls. 137 $
115 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 50 3,437,375 Rls. 125 $
116 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 40 3,198,240 Rls. 120 $
117 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 68 2,902,807 Rls. 109 $
118 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30 2,805,296 Rls. 104 $
119 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 156 2,590,452 Rls. 94 $
120 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 891 2,505,958 Rls. 98 $
121 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 150 1,921,176 Rls. 72 $
122 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 90 1,353,821 Rls. 49 $
123 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16 832,032 Rls. 32 $
مجموع کل
171,495,412 ريال
مجموع کل
6,461 دلار