آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 95 7,660,800 Rls. 285 $
102 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 516 6,328,464 Rls. 248 $
103 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 330 5,342,600 Rls. 200 $
104 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 45 3,614,520 Rls. 130 $
105 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 300 2,679,000 Rls. 100 $
106 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 50 2,665,200 Rls. 100 $
107 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 100 2,665,200 Rls. 100 $
مجموع کل
30,955,784 ريال
مجموع کل
1,163 دلار