آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد هنگ کنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 237,500 48,777,742,500 Rls. 1,847,500 $
2 12 1393 يزد هنگ کنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,500 7,131,780,000 Rls. 270,000 $
مجموع کل
55,909,522,500 ريال
مجموع کل
2,117,500 دلار