آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 همدان چين 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 110,867,807 95,629,643,000 Rls. 3,546,000 $
2 12 1393 همدان چين 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 24,300 3,344,504,800 Rls. 127,400 $
3 12 1393 همدان چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 500,000 133,010,000 Rls. 5,000 $
مجموع کل
99,107,157,800 ريال
مجموع کل
3,678,400 دلار