آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) کويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 132,839,088 158,479,156,050 Rls. 5,978,295 $
مجموع کل
158,479,156,050 ريال
مجموع کل
5,978,295 دلار