آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 535,500 130,823,584,400 Rls. 4,393,062 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 156,225 98,247,230,225 Rls. 3,322,275 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 43,125 36,394,820,000 Rls. 1,207,500 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 35,000 8,758,600,000 Rls. 290,000 $
مجموع کل
274,224,234,625 ريال
مجموع کل
9,212,838 دلار