آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 36,200 43,625,637,651 Rls. 1,452,401 $
2 12 1394 غرب تهران استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,700 12,166,237,673 Rls. 408,617 $
3 12 1394 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 27,450 6,565,305,791 Rls. 222,181 $
4 12 1394 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 76,058 4,228,047,908 Rls. 144,812 $
5 12 1394 غرب تهران استراليا 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 42,110 3,507,377,209 Rls. 118,643 $
6 12 1394 غرب تهران استراليا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 15,410 3,430,675,120 Rls. 114,892 $
7 12 1394 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,538 3,337,597,503 Rls. 113,415 $
8 12 1394 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 53,889 3,149,771,154 Rls. 107,532 $
9 12 1394 غرب تهران استراليا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 17,070 3,068,407,740 Rls. 102,423 $
10 12 1394 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 36,654 2,622,133,779 Rls. 88,417 $
11 12 1394 غرب تهران استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,850 2,201,375,075 Rls. 73,886 $
12 12 1394 غرب تهران استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,918 1,727,123,431 Rls. 58,762 $
13 12 1394 غرب تهران استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 28,080 1,611,938,295 Rls. 54,447 $
14 12 1394 غرب تهران استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 18,841 1,458,742,979 Rls. 48,942 $
15 12 1394 غرب تهران استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 23,475 1,361,355,962 Rls. 47,973 $
16 12 1394 غرب تهران استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 10,930 1,080,920,688 Rls. 36,436 $
17 12 1394 غرب تهران استراليا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 19,000 1,073,766,000 Rls. 37,936 $
18 12 1394 غرب تهران استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,648 929,880,788 Rls. 31,048 $
19 12 1394 غرب تهران استراليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 5,200 901,293,600 Rls. 31,200 $
20 12 1394 غرب تهران استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,386 816,746,014 Rls. 27,834 $
21 12 1394 غرب تهران استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,062 804,731,769 Rls. 27,408 $
22 12 1394 غرب تهران استراليا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 13,100 788,328,400 Rls. 26,200 $
23 12 1394 غرب تهران استراليا 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,955 699,429,424 Rls. 27,352 $
24 12 1394 غرب تهران استراليا 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,940 669,427,200 Rls. 22,351 $
25 12 1394 غرب تهران استراليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,000 588,780,000 Rls. 20,000 $
26 12 1394 غرب تهران استراليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 7,110 564,658,624 Rls. 18,742 $
27 12 1394 غرب تهران استراليا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 9,219 493,206,464 Rls. 16,509 $
28 12 1394 غرب تهران استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 3,730 480,825,035 Rls. 16,070 $
29 12 1394 غرب تهران استراليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 4,190 467,910,900 Rls. 16,355 $
30 12 1394 غرب تهران استراليا 39241010 ظروف ملامين 2,700 423,733,950 Rls. 14,040 $
31 12 1394 غرب تهران استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,973 416,327,317 Rls. 14,047 $
32 12 1394 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 7,068 390,753,485 Rls. 13,354 $
33 12 1394 غرب تهران استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,675 374,891,390 Rls. 12,605 $
34 12 1394 غرب تهران استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 6,875 371,517,936 Rls. 12,896 $
35 12 1394 غرب تهران استراليا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 4,248 368,061,644 Rls. 12,269 $
36 12 1394 غرب تهران استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,970 359,431,890 Rls. 11,910 $
37 12 1394 غرب تهران استراليا 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 3,160 326,966,780 Rls. 11,060 $
38 12 1394 غرب تهران استراليا 08109020 زرشك تازه 1,200 325,933,200 Rls. 10,800 $
39 12 1394 غرب تهران استراليا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 5,400 309,145,920 Rls. 10,320 $
40 12 1394 غرب تهران استراليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,661 286,456,651 Rls. 9,513 $
41 12 1394 غرب تهران استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 10,850 282,537,372 Rls. 9,616 $
42 12 1394 غرب تهران استراليا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 11,300 270,116,800 Rls. 9,040 $
43 12 1394 غرب تهران استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,360 246,180,704 Rls. 8,156 $
44 12 1394 غرب تهران استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5,400 242,757,000 Rls. 8,100 $
45 12 1394 غرب تهران استراليا 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 3,800 229,398,400 Rls. 7,600 $
46 12 1394 غرب تهران استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,790 227,194,968 Rls. 7,527 $
47 12 1394 غرب تهران استراليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,880 226,983,680 Rls. 7,520 $
48 12 1394 غرب تهران استراليا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 2,170 191,182,490 Rls. 6,564 $
49 12 1394 غرب تهران استراليا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 4,900 155,393,700 Rls. 5,390 $
50 12 1394 غرب تهران استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 8,600 154,489,980 Rls. 5,190 $
51 12 1394 غرب تهران استراليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,900 139,060,800 Rls. 4,640 $
52 12 1394 غرب تهران استراليا 42029100 جعبه هاومحفظه هاغيرمذکوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 1,110 133,768,320 Rls. 4,440 $
53 12 1394 غرب تهران استراليا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,686 130,932,270 Rls. 4,651 $
54 12 1394 غرب تهران استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,347 127,712,901 Rls. 4,443 $
55 12 1394 غرب تهران استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 800 95,904,000 Rls. 3,200 $
56 12 1394 غرب تهران استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,810 94,862,952 Rls. 3,141 $
57 12 1394 غرب تهران استراليا 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 768 93,992,962 Rls. 3,434 $
58 12 1394 غرب تهران استراليا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,560 93,475,200 Rls. 3,120 $
59 12 1394 غرب تهران استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,500 89,131,000 Rls. 2,975 $
60 12 1394 غرب تهران استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,237 84,888,278 Rls. 2,831 $
61 12 1394 غرب تهران استراليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 870 78,780,240 Rls. 2,610 $
62 12 1394 غرب تهران استراليا 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,390 73,898,010 Rls. 2,502 $
63 12 1394 غرب تهران استراليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,380 73,434,492 Rls. 2,484 $
64 12 1394 غرب تهران استراليا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 159 71,800,425 Rls. 2,385 $
65 12 1394 غرب تهران استراليا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 31 67,736,251 Rls. 2,251 $
66 12 1394 غرب تهران استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 490 64,593,760 Rls. 2,156 $
67 12 1394 غرب تهران استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 600 53,946,000 Rls. 1,800 $
68 12 1394 غرب تهران استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,680 43,095,612 Rls. 1,428 $
69 12 1394 غرب تهران استراليا 08132000 آلو ,خشک کرده 760 41,465,946 Rls. 1,374 $
70 12 1394 غرب تهران استراليا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 700 35,913,010 Rls. 1,190 $
71 12 1394 غرب تهران استراليا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,185 29,745,315 Rls. 993 $
72 12 1394 غرب تهران استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 486 26,334,000 Rls. 875 $
73 12 1394 غرب تهران استراليا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 360 23,254,380 Rls. 826 $
74 12 1394 غرب تهران استراليا 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 590 21,140,880 Rls. 708 $
75 12 1394 غرب تهران استراليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 95 15,447,850 Rls. 523 $
76 12 1394 غرب تهران استراليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 308 14,349,930 Rls. 483 $
77 12 1394 غرب تهران استراليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 730 10,570,700 Rls. 350 $
78 12 1394 غرب تهران استراليا 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 280 8,387,680 Rls. 280 $
79 12 1394 غرب تهران استراليا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 140 7,592,256 Rls. 252 $
80 12 1394 غرب تهران استراليا 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 9 3,973,860 Rls. 132 $
81 12 1394 غرب تهران استراليا 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 9 2,649,240 Rls. 88 $
مجموع کل
112,452,925,953 ريال
مجموع کل
3,782,864 دلار