آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه اسپانيا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 162,405 38,830,989,266 Rls. 1,298,712 $
مجموع کل
38,830,989,266 ريال
مجموع کل
1,298,712 دلار