آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 اصفهان امارات متحده عربي 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 1,140 4,956,760 Rls. 166 $
102 12 1394 اصفهان امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 150 4,342,500 Rls. 150 $
103 12 1394 اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 1 3,834,368 Rls. 128 $
104 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 10 3,612,600 Rls. 120 $
105 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 112 3,229,688 Rls. 107 $
106 12 1394 اصفهان امارات متحده عربي 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 15 2,830,500 Rls. 100 $
107 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39241010 ظروف ملامين 11 1,324,620 Rls. 44 $
مجموع کل
24,131,036 ريال
مجموع کل
815 دلار