آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان انگلستان 13019040 كتيرا 41,565 19,238,968,500 Rls. 662,131 $
2 12 1394 اصفهان انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 142,150 10,440,241,700 Rls. 355,375 $
3 12 1394 اصفهان انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 122,660 9,141,004,850 Rls. 306,650 $
4 12 1394 اصفهان انگلستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 776 258,249,178 Rls. 8,621 $
مجموع کل
39,078,464,228 ريال
مجموع کل
1,332,777 دلار