آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 همدان ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 287,040 24,054,927,462 Rls. 825,161 $
2 12 1394 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 134,300 8,387,842,600 Rls. 281,710 $
3 12 1394 همدان ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 8,790 6,575,607,576 Rls. 222,753 $
4 12 1394 همدان ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 4,490 2,524,582,837 Rls. 84,029 $
مجموع کل
41,542,960,475 ريال
مجموع کل
1,413,653 دلار