آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي بحرين 08081000 سيب , تازه 831,843 11,228,170,381 Rls. 373,594 $
2 12 1394 شهيدرجايي بحرين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,000 6,368,625,000 Rls. 225,000 $
3 12 1394 شهيدرجايي بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 1,000,535 3,800,123,745 Rls. 130,069 $
4 12 1394 شهيدرجايي بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 395,250 3,487,155,978 Rls. 118,052 $
5 12 1394 شهيدرجايي بحرين 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,000 2,876,640,000 Rls. 96,000 $
6 12 1394 شهيدرجايي بحرين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 251,285 2,853,681,818 Rls. 96,226 $
7 12 1394 شهيدرجايي بحرين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,880 2,701,785,570 Rls. 91,403 $
8 12 1394 شهيدرجايي بحرين 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 19,517 2,322,375,000 Rls. 82,188 $
9 12 1394 شهيدرجايي بحرين 08105000 کيوي، تازه 136,175 1,905,554,971 Rls. 63,522 $
10 12 1394 شهيدرجايي بحرين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,887,795,000 Rls. 63,000 $
11 12 1394 شهيدرجايي بحرين 08109010 انار تازه 66,734 1,640,615,104 Rls. 54,722 $
12 12 1394 شهيدرجايي بحرين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,860 1,481,696,352 Rls. 49,464 $
13 12 1394 شهيدرجايي بحرين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 18,200 1,454,041,920 Rls. 49,140 $
14 12 1394 شهيدرجايي بحرين 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 25,647 1,352,759,279 Rls. 46,165 $
15 12 1394 شهيدرجايي بحرين 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 119,090 1,104,928,096 Rls. 38,182 $
16 12 1394 شهيدرجايي بحرين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 40,310 1,049,543,784 Rls. 36,279 $
17 12 1394 شهيدرجايي بحرين 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 260,881 1,020,967,373 Rls. 33,914 $
18 12 1394 شهيدرجايي بحرين 20029010 رب گوجه فرنگي 21,931 987,673,748 Rls. 32,960 $
19 12 1394 شهيدرجايي بحرين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 79,186 766,883,430 Rls. 25,705 $
20 12 1394 شهيدرجايي بحرين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 12,648 682,001,062 Rls. 22,766 $
21 12 1394 شهيدرجايي بحرين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 3,050 496,556,984 Rls. 16,451 $
22 12 1394 شهيدرجايي بحرين 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 9,500 406,110,750 Rls. 14,250 $
23 12 1394 شهيدرجايي بحرين 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 1,500 316,619,470 Rls. 10,657 $
24 12 1394 شهيدرجايي بحرين 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,429 252,370,174 Rls. 8,429 $
25 12 1394 شهيدرجايي بحرين 33051000 شامپوها 2,808 244,399,615 Rls. 8,118 $
26 12 1394 شهيدرجايي بحرين 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 85,500 204,898,481 Rls. 7,245 $
27 12 1394 شهيدرجايي بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,800 182,983,680 Rls. 6,080 $
28 12 1394 شهيدرجايي بحرين 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 17,760 178,590,720 Rls. 6,040 $
29 12 1394 شهيدرجايي بحرين 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,970 162,049,440 Rls. 5,712 $
30 12 1394 شهيدرجايي بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,280 76,687,360 Rls. 2,560 $
31 12 1394 شهيدرجايي بحرين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 518 74,914,956 Rls. 2,484 $
32 12 1394 شهيدرجايي بحرين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,003 54,086,825 Rls. 1,805 $
33 12 1394 شهيدرجايي بحرين 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 400 26,976,680 Rls. 908 $
34 12 1394 شهيدرجايي بحرين 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 930 23,672,350 Rls. 790 $
35 12 1394 شهيدرجايي بحرين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 2,000 9,447,780 Rls. 318 $
36 12 1394 شهيدرجايي بحرين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 150 4,333,824 Rls. 144 $
مجموع کل
53,687,716,700 ريال
مجموع کل
1,820,341 دلار