آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,152 162,534,068 Rls. 5,395 $
102 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 2,000 147,195,000 Rls. 5,000 $
103 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 28365000 کربنات کلسيم 60,492 146,111,475 Rls. 4,841 $
104 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,800 141,548,400 Rls. 5,028 $
105 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,140 136,581,120 Rls. 4,560 $
106 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 2,176 125,805,020 Rls. 4,356 $
107 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,487 125,124,443 Rls. 4,313 $
108 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,200 108,345,600 Rls. 3,600 $
109 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 1,623 98,037,940 Rls. 3,245 $
110 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,790 95,725,620 Rls. 3,222 $
111 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 2,100 94,059,000 Rls. 3,150 $
112 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 20,900 90,853,091 Rls. 3,010 $
113 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 500 90,606,000 Rls. 3,000 $
114 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 250 89,217,000 Rls. 3,000 $
115 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 3,435 83,911,585 Rls. 2,915 $
116 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,260 82,356,120 Rls. 2,772 $
117 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 950 81,851,050 Rls. 2,755 $
118 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34029040 مواد تعاون نساجي 1,740 65,484,900 Rls. 2,262 $
119 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 89,400 63,656,349 Rls. 2,145 $
120 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,406 61,478,496 Rls. 2,061 $
121 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 1,200 56,172,424 Rls. 1,861 $
122 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,780 55,549,610 Rls. 1,914 $
123 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 25202000 ک گچ 51,906 52,057,944 Rls. 1,727 $
124 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 3,400 50,925,200 Rls. 1,700 $
125 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 999 48,907,896 Rls. 1,670 $
126 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 4,600 47,833,100 Rls. 1,610 $
127 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 790 47,321,000 Rls. 1,580 $
128 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 76110000 مخزن، منبع (Tanks)، بشكه و ظروف همانند براي هر گونه مواد (باستثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)،ک از آلومينيوم به گنجايش بيش از 300 ليتر، بدون دستگاهکهاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت. 1,250 45,318,000 Rls. 1,500 $
129 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 1,110 41,861,700 Rls. 1,446 $
130 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 10 40,410,276 Rls. 1,338 $
131 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 1,668 38,729,685 Rls. 1,335 $
132 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 362 36,650,925 Rls. 1,302 $
133 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,600 36,254,400 Rls. 1,200 $
134 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 600 35,652,000 Rls. 1,200 $
135 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 1,300 34,760,700 Rls. 1,170 $
136 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34012010 صابون مايع 1,622 32,544,890 Rls. 1,117 $
137 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 924 31,576,892 Rls. 1,108 $
138 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 350 29,720,250 Rls. 1,050 $
139 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 230 27,785,840 Rls. 920 $
140 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 350 26,127,500 Rls. 875 $
141 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 770 21,985,400 Rls. 740 $
142 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 250 21,063,750 Rls. 748 $
143 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 800 19,984,608 Rls. 672 $
144 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 100 19,538,145 Rls. 649 $
145 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 528 18,437,391 Rls. 633 $
146 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 550 18,127,200 Rls. 600 $
147 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 200 18,069,600 Rls. 600 $
148 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 280 17,974,200 Rls. 600 $
149 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,000 15,393,330 Rls. 510 $
150 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 150 15,106,000 Rls. 500 $
151 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 229 13,701,197 Rls. 457 $
152 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 360 13,199,950 Rls. 469 $
153 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 840 12,457,260 Rls. 420 $
154 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 100 9,063,600 Rls. 300 $
155 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 140 7,925,400 Rls. 280 $
156 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 160 7,667,712 Rls. 256 $
157 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 940 7,489,000 Rls. 250 $
158 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 603 7,273,380 Rls. 241 $
159 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 5 6,042,400 Rls. 200 $
160 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 800 5,887,800 Rls. 200 $
161 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,990 5,512,090 Rls. 190 $
162 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 30 3,523,200 Rls. 120 $
163 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 66 3,278,243 Rls. 113 $
164 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 42 3,021,200 Rls. 100 $
165 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 45 2,990,988 Rls. 99 $
166 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 25 1,722,084 Rls. 57 $
167 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84818060 وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه برا ي کنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 3 1,661,110 Rls. 55 $
168 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20 1,497,800 Rls. 50 $
مجموع کل
3,206,236,547 ريال
مجموع کل
108,363 دلار