آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساري تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,387,625 176,419,313,865 Rls. 6,094,501 $
2 12 1394 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 8,234,570 103,662,198,946 Rls. 3,501,150 $
3 12 1394 ساري تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,322,705 74,519,885,505 Rls. 2,512,770 $
4 12 1394 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 520,653 45,884,530,659 Rls. 1,549,889 $
5 12 1394 ساري تركمنستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 1,520,925 32,195,916,171 Rls. 1,093,759 $
6 12 1394 ساري تركمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 2,360,738 26,755,816,601 Rls. 906,394 $
7 12 1394 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 3,340,661 26,077,732,962 Rls. 886,563 $
8 12 1394 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 2,107,410 17,842,181,162 Rls. 603,131 $
9 12 1394 ساري تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 867,575 10,462,568,019 Rls. 346,999 $
10 12 1394 ساري تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 393,620 9,216,031,416 Rls. 307,857 $
11 12 1394 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 318,630 8,109,029,692 Rls. 269,238 $
12 12 1394 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 288,070 7,706,840,094 Rls. 259,169 $
13 12 1394 ساري تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 339,970 7,215,200,250 Rls. 254,325 $
14 12 1394 ساري تركمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 102,920 6,257,109,401 Rls. 209,956 $
15 12 1394 ساري تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 249,790 5,263,413,218 Rls. 174,853 $
16 12 1394 ساري تركمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 44,420 3,993,073,200 Rls. 133,260 $
17 12 1394 ساري تركمنستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 123,603 2,865,430,627 Rls. 95,174 $
18 12 1394 ساري تركمنستان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 248,553 2,831,738,684 Rls. 95,431 $
19 12 1394 ساري تركمنستان 70193910 پشم شيشه 79,213 2,823,599,940 Rls. 94,991 $
20 12 1394 ساري تركمنستان 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 114,900 2,762,083,200 Rls. 91,920 $
21 12 1394 ساري تركمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 40,820 2,171,192,364 Rls. 73,476 $
22 12 1394 ساري تركمنستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 73,910 1,887,507,394 Rls. 62,665 $
23 12 1394 ساري تركمنستان 87011010 تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده با قدرت حداكثر 110 قوه اسب بخار 13,040 1,886,976,000 Rls. 63,002 $
24 12 1394 ساري تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 110,600 1,396,229,856 Rls. 46,452 $
25 12 1394 ساري تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 5,179 1,320,963,400 Rls. 43,920 $
26 12 1394 ساري تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 1,055,625,000 Rls. 37,358 $
27 12 1394 ساري تركمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 35,950 1,015,839,150 Rls. 35,889 $
28 12 1394 ساري تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 60,550 946,036,832 Rls. 31,486 $
29 12 1394 ساري تركمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 9,590 723,750,000 Rls. 25,000 $
30 12 1394 ساري تركمنستان 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 20,870 666,005,527 Rls. 22,957 $
31 12 1394 ساري تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 15,880 642,496,860 Rls. 21,438 $
32 12 1394 ساري تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 48,140 618,186,636 Rls. 20,484 $
33 12 1394 ساري تركمنستان 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 30,540 595,631,600 Rls. 19,875 $
34 12 1394 ساري تركمنستان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 6,447 583,769,403 Rls. 19,341 $
35 12 1394 ساري تركمنستان 08081000 سيب , تازه 48,700 574,450,590 Rls. 20,407 $
36 12 1394 ساري تركمنستان 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 23,400 561,169,440 Rls. 18,720 $
37 12 1394 ساري تركمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,985 347,776,380 Rls. 11,940 $
38 12 1394 ساري تركمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 3,480 336,711,710 Rls. 11,558 $
39 12 1394 ساري تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 3,610 184,754,385 Rls. 6,137 $
40 12 1394 ساري تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 13,000 180,165,440 Rls. 5,980 $
41 12 1394 ساري تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,800 173,537,280 Rls. 5,754 $
42 12 1394 ساري تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,860 145,212,048 Rls. 5,134 $
43 12 1394 ساري تركمنستان 08107000 خرمالوها 6,700 124,896,768 Rls. 4,154 $
44 12 1394 ساري تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 835 115,633,305 Rls. 3,841 $
45 12 1394 ساري تركمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 410 92,606,700 Rls. 3,075 $
46 12 1394 ساري تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,700 79,453,920 Rls. 2,652 $
47 12 1394 ساري تركمنستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 1,270 73,213,887 Rls. 2,587 $
48 12 1394 ساري تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,340 68,942,160 Rls. 2,412 $
49 12 1394 ساري تركمنستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 1,200 64,713,600 Rls. 2,160 $
50 12 1394 ساري تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,500 53,025,280 Rls. 1,760 $
51 12 1394 ساري تركمنستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 575 48,856,353 Rls. 1,726 $
52 12 1394 ساري تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,490 48,253,330 Rls. 1,673 $
53 12 1394 ساري تركمنستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 190 45,533,120 Rls. 1,520 $
54 12 1394 ساري تركمنستان 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 110 44,790,000 Rls. 1,500 $
55 12 1394 ساري تركمنستان 73144200 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد, ا ندوده شده باموا دپلاستيک که درجاي ديگرگفته نشده 660 39,798,528 Rls. 1,346 $
56 12 1394 ساري تركمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 9,650 39,277,230 Rls. 1,388 $
57 12 1394 ساري تركمنستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 640 10,909,080 Rls. 364 $
58 12 1394 ساري تركمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 180 10,249,740 Rls. 342 $
59 12 1394 ساري تركمنستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 180 10,076,580 Rls. 356 $
60 12 1394 ساري تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 100 5,093,200 Rls. 170 $
مجموع کل
591,853,003,687 ريال
مجموع کل
20,123,330 دلار