آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (گنبد كاووس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,753,210 47,012,657,424 Rls. 1,659,112 $
2 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 448,761 25,522,920,640 Rls. 892,037 $
3 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 187,190 16,146,891,855 Rls. 561,288 $
4 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 582,635 11,648,701,847 Rls. 407,603 $
5 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 134,739 11,530,040,546 Rls. 405,494 $
6 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 109,550 10,230,413,359 Rls. 356,822 $
7 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 99,090 8,464,446,360 Rls. 297,078 $
8 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 212,950 7,797,291,281 Rls. 276,247 $
9 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 540,248 7,731,969,250 Rls. 269,915 $
10 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 131,390 7,366,259,590 Rls. 258,613 $
11 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 735,495 5,759,069,645 Rls. 201,364 $
12 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 678,240 5,585,321,009 Rls. 193,981 $
13 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 41,891 3,592,181,400 Rls. 125,474 $
14 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 389,327 2,356,799,272 Rls. 82,365 $
15 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 8,706 2,148,405,000 Rls. 73,847 $
16 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,820 1,853,380,137 Rls. 63,631 $
17 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 23,792 1,816,180,240 Rls. 61,859 $
18 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 30,620 1,772,876,500 Rls. 61,239 $
19 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 6,240 1,727,615,460 Rls. 60,768 $
20 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 13,228 1,485,922,464 Rls. 52,884 $
21 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 99,849 1,410,730,725 Rls. 49,840 $
22 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 118,450 1,405,558,531 Rls. 48,297 $
23 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 30,259 1,320,164,400 Rls. 46,661 $
24 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 15,356 1,303,954,740 Rls. 46,068 $
25 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 44,150 1,280,959,830 Rls. 45,047 $
26 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 60,308 1,196,717,929 Rls. 42,252 $
27 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,905 1,128,875,560 Rls. 39,584 $
28 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,490 1,030,982,190 Rls. 36,709 $
29 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 13,570 1,018,194,300 Rls. 36,111 $
30 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 17,230 881,697,006 Rls. 31,014 $
31 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 18,127 878,225,184 Rls. 30,816 $
32 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 12,123 858,981,918 Rls. 30,284 $
33 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 6,915 832,746,705 Rls. 29,010 $
34 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,420 820,472,100 Rls. 28,260 $
35 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 37,995 772,419,125 Rls. 27,357 $
36 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,237 751,410,480 Rls. 25,593 $
37 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 4,790 600,687,306 Rls. 21,222 $
38 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 10,020 580,158,000 Rls. 20,040 $
39 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 6,760 572,556,000 Rls. 20,244 $
40 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 04031090 ماست 20,156 546,254,485 Rls. 19,135 $
41 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,836 538,017,260 Rls. 18,660 $
42 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 25,825 526,658,380 Rls. 18,601 $
43 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 4,545 511,852,600 Rls. 18,113 $
44 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 42,600 510,432,000 Rls. 18,087 $
45 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,860 506,945,928 Rls. 17,832 $
46 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 5,678 487,342,740 Rls. 17,034 $
47 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 25202000 ک گچ 597,685 473,334,565 Rls. 16,714 $
48 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,310 463,993,110 Rls. 15,930 $
49 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 7,550 427,405,500 Rls. 15,100 $
50 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 11,464 407,687,893 Rls. 14,101 $
51 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,395 399,570,750 Rls. 14,178 $
52 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 70193910 پشم شيشه 10,520 368,442,840 Rls. 12,624 $
53 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 18,960 361,728,213 Rls. 12,419 $
54 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 16,650 341,935,963 Rls. 11,972 $
55 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,261 279,766,320 Rls. 9,664 $
56 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 23,520 272,511,855 Rls. 9,703 $
57 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 9,430 264,841,550 Rls. 9,408 $
58 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 5,110 249,984,930 Rls. 8,671 $
59 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 6,052 242,412,530 Rls. 8,473 $
60 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 12,200 240,721,320 Rls. 8,513 $
61 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 300 239,340,150 Rls. 8,522 $
62 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 8,060 227,751,420 Rls. 8,046 $
63 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 92,431 212,648,121 Rls. 7,394 $
64 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,308 194,692,821 Rls. 6,711 $
65 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 3,360 182,769,300 Rls. 6,300 $
66 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 2,190 177,996,420 Rls. 6,174 $
67 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,080 175,250,400 Rls. 6,226 $
68 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 2,986 169,037,460 Rls. 5,972 $
69 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,512 145,751,264 Rls. 5,024 $
70 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 7,800 135,486,000 Rls. 4,680 $
71 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,060 104,954,940 Rls. 3,708 $
72 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,120 103,693,480 Rls. 3,704 $
73 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 1,710 101,971,680 Rls. 3,488 $
74 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 190 99,510,250 Rls. 3,522 $
75 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 83079000 لوله هاي قابل ا نحناءا زسايرفلزمعمولي(غيرا زآهن يافولاد). 3,720 75,846,708 Rls. 2,604 $
76 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 99,260 67,746,307 Rls. 2,383 $
77 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 140 64,920,722 Rls. 2,278 $
78 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,730 63,300,150 Rls. 2,235 $
79 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,510 61,341,462 Rls. 2,106 $
80 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 698 54,317,295 Rls. 1,919 $
81 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 25162000 ماسه سنگ (Sand stone) 44,860 45,451,500 Rls. 1,570 $
82 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 710 40,369,180 Rls. 1,420 $
83 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 240 38,999,490 Rls. 1,334 $
84 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,693 38,712,030 Rls. 1,356 $
85 12 1394 گنبد كاووس تركمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 2,260 19,190,790 Rls. 678 $
مجموع کل
211,457,725,380 ريال
مجموع کل
7,410,316 دلار