آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 27,962,646 274,354,412,049 Rls. 9,297,511 $
2 12 1394 بازرگان ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 6,696,694 134,031,685,264 Rls. 4,460,683 $
3 12 1394 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 9,871,101 109,506,949,061 Rls. 3,707,924 $
4 12 1394 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,159,174 104,893,526,842 Rls. 3,533,786 $
5 12 1394 بازرگان ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,626,500 85,282,188,147 Rls. 3,020,963 $
6 12 1394 بازرگان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,879,333 74,576,199,895 Rls. 2,508,723 $
7 12 1394 بازرگان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 1,959,954 61,125,866,720 Rls. 2,043,526 $
8 12 1394 بازرگان ترکيه 27132000 قيرنفت 4,455,373 58,806,814,570 Rls. 2,004,875 $
9 12 1394 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 7,722,193 53,602,316,482 Rls. 1,878,427 $
10 12 1394 بازرگان ترکيه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 401,137 47,898,156,666 Rls. 1,616,455 $
11 12 1394 بازرگان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,197,361 39,559,115,326 Rls. 1,401,416 $
12 12 1394 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 2,920,769 35,270,037,851 Rls. 1,180,332 $
13 12 1394 بازرگان ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 1,280,435 34,054,691,431 Rls. 1,188,546 $
14 12 1394 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 1,135,928 29,208,953,849 Rls. 981,124 $
15 12 1394 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 8,183,146 27,636,410,380 Rls. 941,144 $
16 12 1394 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,321,622 26,989,913,199 Rls. 899,663 $
17 12 1394 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,292,396 24,917,671,357 Rls. 849,291 $
18 12 1394 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 1,222,379 24,836,270,716 Rls. 838,184 $
19 12 1394 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 1,577,420 24,545,935,910 Rls. 843,742 $
20 12 1394 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 1,217,440 23,017,268,664 Rls. 777,123 $
21 12 1394 بازرگان ترکيه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 970,727 22,789,503,324 Rls. 763,290 $
22 12 1394 بازرگان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 381,544 20,497,906,998 Rls. 684,940 $
23 12 1394 بازرگان ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 423,750 19,818,178,611 Rls. 699,585 $
24 12 1394 بازرگان ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,038,305 16,501,143,134 Rls. 583,191 $
25 12 1394 بازرگان ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 183,873 16,341,657,742 Rls. 551,624 $
26 12 1394 بازرگان ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 156,921 13,300,630,284 Rls. 448,968 $
27 12 1394 بازرگان ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 242,525 11,809,680,875 Rls. 396,456 $
28 12 1394 بازرگان ترکيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 323,280 9,748,184,200 Rls. 333,463 $
29 12 1394 بازرگان ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 908,897 7,570,912,732 Rls. 257,908 $
30 12 1394 بازرگان ترکيه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 71,361 6,445,523,493 Rls. 213,740 $
31 12 1394 بازرگان ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 197,883 6,381,378,305 Rls. 221,058 $
32 12 1394 بازرگان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 219,788 6,341,528,140 Rls. 219,788 $
33 12 1394 بازرگان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 898,262 5,919,547,367 Rls. 205,951 $
34 12 1394 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 214,052 4,974,132,959 Rls. 164,821 $
35 12 1394 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 115,000 4,862,522,000 Rls. 161,000 $
36 12 1394 بازرگان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 96,000 3,928,089,600 Rls. 131,151 $
37 12 1394 بازرگان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 242,253 3,361,610,850 Rls. 116,163 $
38 12 1394 بازرگان ترکيه 29153200 استات وينيل 121,684 3,302,862,885 Rls. 109,515 $
39 12 1394 بازرگان ترکيه 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 12,941 3,229,053,000 Rls. 112,800 $
40 12 1394 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 44,000 3,102,920,000 Rls. 109,709 $
41 12 1394 بازرگان ترکيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 69,520 3,029,112,593 Rls. 102,269 $
42 12 1394 بازرگان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 13,100 2,976,022,600 Rls. 103,025 $
43 12 1394 بازرگان ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 221,000 2,945,074,000 Rls. 105,208 $
44 12 1394 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 108,200 2,785,889,700 Rls. 96,335 $
45 12 1394 بازرگان ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 60,300 2,709,339,300 Rls. 90,456 $
46 12 1394 بازرگان ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,000 2,525,279,610 Rls. 83,790 $
47 12 1394 بازرگان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 494,680 2,514,418,500 Rls. 83,928 $
48 12 1394 بازرگان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 370,932 2,423,689,338 Rls. 82,291 $
49 12 1394 بازرگان ترکيه 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 254,010 2,409,893,658 Rls. 80,872 $
50 12 1394 بازرگان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 65,278 2,171,836,630 Rls. 73,496 $
51 12 1394 بازرگان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 68,490 1,969,208,652 Rls. 68,518 $
52 12 1394 بازرگان ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 904,140 1,830,277,798 Rls. 67,364 $
53 12 1394 بازرگان ترکيه 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 6,000 1,797,120,000 Rls. 60,002 $
54 12 1394 بازرگان ترکيه 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 10,022 1,599,752,000 Rls. 53,000 $
55 12 1394 بازرگان ترکيه 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 9,000 1,556,820,000 Rls. 54,000 $
56 12 1394 بازرگان ترکيه 61161000 دستکش ، دستكش انگشتي ونيم دستكش هاي کشباف ياقلاب باف آغشته, ا ندوده ياپوشانده باموا دپلاستيک ياکائوچو. 6,990 1,536,117,840 Rls. 51,444 $
57 12 1394 بازرگان ترکيه 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 399,774 1,467,424,574 Rls. 48,587 $
58 12 1394 بازرگان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 46,000 1,377,884,000 Rls. 46,003 $
59 12 1394 بازرگان ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 28,000 1,259,933,901 Rls. 42,913 $
60 12 1394 بازرگان ترکيه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 4,719 1,251,731,200 Rls. 41,920 $
61 12 1394 بازرگان ترکيه 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 21,781 1,250,790,713 Rls. 43,997 $
62 12 1394 بازرگان ترکيه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,070 1,232,220,975 Rls. 40,825 $
63 12 1394 بازرگان ترکيه 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 20,370 1,221,927,054 Rls. 40,740 $
64 12 1394 بازرگان ترکيه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 5,000 1,196,958,000 Rls. 42,000 $
65 12 1394 بازرگان ترکيه 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 102,600 1,176,202,912 Rls. 38,987 $
66 12 1394 بازرگان ترکيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 77,765 1,145,057,181 Rls. 39,009 $
67 12 1394 بازرگان ترکيه 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 7,710 1,111,396,500 Rls. 38,550 $
68 12 1394 بازرگان ترکيه 10059090 ذرت (بلال سبز) 18,990 1,085,779,800 Rls. 38,360 $
69 12 1394 بازرگان ترکيه 08081000 سيب , تازه 80,796 1,078,351,830 Rls. 35,748 $
70 12 1394 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 17,124 1,034,767,484 Rls. 34,252 $
71 12 1394 بازرگان ترکيه 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 84,000 1,006,387,200 Rls. 33,601 $
72 12 1394 بازرگان ترکيه 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 43,704 916,444,544 Rls. 30,592 $
73 12 1394 بازرگان ترکيه 70134220 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0،00005 بدون تزئين ،صنايع دستي 25,000 884,881,200 Rls. 30,000 $
74 12 1394 بازرگان ترکيه 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 146,462 883,313,897 Rls. 29,292 $
75 12 1394 بازرگان ترکيه 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 164,847 858,839,070 Rls. 29,578 $
76 12 1394 بازرگان ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 29,820 807,505,557 Rls. 26,886 $
77 12 1394 بازرگان ترکيه 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 16,650 774,730,256 Rls. 25,866 $
78 12 1394 بازرگان ترکيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 24,800 740,528,000 Rls. 24,800 $
79 12 1394 بازرگان ترکيه 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 24,800 737,527,200 Rls. 24,800 $
80 12 1394 بازرگان ترکيه 27101920 گريس 43,960 731,619,390 Rls. 24,997 $
81 12 1394 بازرگان ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,400 731,130,400 Rls. 24,200 $
82 12 1394 بازرگان ترکيه 06023000 درخت گل سرخ (Rhododendron) و آزاليا (Azalea)، حتي پيوندزده 4,400 689,135,720 Rls. 22,810 $
83 12 1394 بازرگان ترکيه 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 11,400 688,195,200 Rls. 22,800 $
84 12 1394 بازرگان ترکيه 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده. 22,000 659,010,000 Rls. 22,000 $
85 12 1394 بازرگان ترکيه 28164000 ا کسيدها، هيدروا کسيدها و پرا کسيدهاي ا سترونسيم يا باريم 118,580 622,388,559 Rls. 21,061 $
86 12 1394 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 4,400 613,764,000 Rls. 20,492 $
87 12 1394 بازرگان ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 679,412 608,007,345 Rls. 20,312 $
88 12 1394 بازرگان ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,500 579,000,000 Rls. 20,000 $
89 12 1394 بازرگان ترکيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,360 542,682,840 Rls. 18,156 $
90 12 1394 بازرگان ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,200 529,948,000 Rls. 18,050 $
91 12 1394 بازرگان ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,959 517,466,360 Rls. 17,707 $
92 12 1394 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 3,950 512,675,240 Rls. 16,985 $
93 12 1394 بازرگان ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 42,215 500,570,760 Rls. 17,699 $
94 12 1394 بازرگان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 21,700 454,940,500 Rls. 15,190 $
95 12 1394 بازرگان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,488 452,685,000 Rls. 15,000 $
96 12 1394 بازرگان ترکيه 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 117,440 451,521,791 Rls. 15,263 $
97 12 1394 بازرگان ترکيه 08061000 ا نگور تازه 19,300 398,531,490 Rls. 13,510 $
98 12 1394 بازرگان ترکيه 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 1,140 382,945,200 Rls. 13,200 $
99 12 1394 بازرگان ترکيه 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 1,980 342,500,400 Rls. 11,880 $
100 12 1394 بازرگان ترکيه 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 49,520 329,472,000 Rls. 11,000 $
مجموع کل
1,556,959,976,339 ريال
مجموع کل
52,924,177 دلار