آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 بازرگان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 45,940 325,115,321 Rls. 10,853 $
102 12 1394 بازرگان ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 125,655 319,004,928 Rls. 10,593 $
103 12 1394 بازرگان ترکيه 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 16,500 309,549,900 Rls. 10,333 $
104 12 1394 بازرگان ترکيه 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 2,100 299,560,000 Rls. 10,000 $
105 12 1394 بازرگان ترکيه 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 3,230 292,473,270 Rls. 9,690 $
106 12 1394 بازرگان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,000 288,991,920 Rls. 10,024 $
107 12 1394 بازرگان ترکيه 48173000 جعبه, کيسه, کيف ومجموعه هاي نگارشي ا زکاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي 3,840 262,573,032 Rls. 8,765 $
108 12 1394 بازرگان ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 23,000 241,185,780 Rls. 8,118 $
109 12 1394 بازرگان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 750 227,881,650 Rls. 7,550 $
110 12 1394 بازرگان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 23,823 215,823,492 Rls. 7,146 $
111 12 1394 بازرگان ترکيه 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 24,327 215,737,911 Rls. 7,297 $
112 12 1394 بازرگان ترکيه 08132000 آلو ,خشک کرده 5,000 212,659,200 Rls. 7,100 $
113 12 1394 بازرگان ترکيه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 3,510 212,088,240 Rls. 7,020 $
114 12 1394 بازرگان ترکيه 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 24,271 211,113,000 Rls. 7,000 $
115 12 1394 بازرگان ترکيه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 1,925 209,288,145 Rls. 6,984 $
116 12 1394 بازرگان ترکيه 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل 23,000 208,248,900 Rls. 6,900 $
117 12 1394 بازرگان ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 20,845 185,987,706 Rls. 6,254 $
118 12 1394 بازرگان ترکيه 95051000 ا شياءبرا ي جشن کريسمس 2,150 185,953,500 Rls. 6,450 $
119 12 1394 بازرگان ترکيه 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,600 181,990,800 Rls. 6,465 $
120 12 1394 بازرگان ترکيه 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 70,510 179,367,702 Rls. 6,272 $
121 12 1394 بازرگان ترکيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 1,500 158,560,500 Rls. 5,250 $
122 12 1394 بازرگان ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 960 129,392,640 Rls. 4,320 $
123 12 1394 بازرگان ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 24,500 122,319,680 Rls. 4,060 $
124 12 1394 بازرگان ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 4,000 120,716,000 Rls. 4,000 $
125 12 1394 بازرگان ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 3,995 120,565,105 Rls. 3,995 $
126 12 1394 بازرگان ترکيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,176 106,210,440 Rls. 3,528 $
127 12 1394 بازرگان ترکيه 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 23,990 93,384,100 Rls. 3,118 $
128 12 1394 بازرگان ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,000 89,880,000 Rls. 3,000 $
129 12 1394 بازرگان ترکيه 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,000 83,985,000 Rls. 3,000 $
130 12 1394 بازرگان ترکيه 25131000 سنگ پا (pumicestone) 2,600 82,453,800 Rls. 2,860 $
131 12 1394 بازرگان ترکيه 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 873 74,725,000 Rls. 2,500 $
132 12 1394 بازرگان ترکيه 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 2,665 63,341,720 Rls. 2,132 $
133 12 1394 بازرگان ترکيه 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 8,115 61,213,152 Rls. 2,028 $
134 12 1394 بازرگان ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,998 60,358,000 Rls. 2,000 $
135 12 1394 بازرگان ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 8,700 56,300,000 Rls. 1,992 $
136 12 1394 بازرگان ترکيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 720 52,110,000 Rls. 1,800 $
137 12 1394 بازرگان ترکيه 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 4,540 44,928,000 Rls. 1,500 $
138 12 1394 بازرگان ترکيه 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 23,415 40,923,435 Rls. 1,405 $
139 12 1394 بازرگان ترکيه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 550 39,958,380 Rls. 1,386 $
140 12 1394 بازرگان ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,265 29,739,000 Rls. 1,000 $
141 12 1394 بازرگان ترکيه 25010020 نمك برا ي تغييرشيميايي(جدا سازي سديم ا ز کلر)برا ي تهيه سايرموا د 22,000 21,754,590 Rls. 726 $
142 12 1394 بازرگان ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 700 21,126,700 Rls. 700 $
143 12 1394 بازرگان ترکيه 25202000 ک گچ 22,700 20,551,899 Rls. 681 $
144 12 1394 بازرگان ترکيه 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 776 19,727,400 Rls. 660 $
145 12 1394 بازرگان ترکيه 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 19,317,750 Rls. 645 $
146 12 1394 بازرگان ترکيه 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 1,900 17,074,920 Rls. 570 $
147 12 1394 بازرگان ترکيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 297 12,071,600 Rls. 400 $
148 12 1394 بازرگان ترکيه 25252010 پودرميکادرا ندا زه هاي ا ز 250ميکرون به بالا 2,500 9,408,750 Rls. 325 $
149 12 1394 بازرگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 90 8,149,680 Rls. 270 $
150 12 1394 بازرگان ترکيه 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 980 7,847,840 Rls. 260 $
151 12 1394 بازرگان ترکيه 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 2,000 7,527,000 Rls. 260 $
152 12 1394 بازرگان ترکيه 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,000 1,990,030 Rls. 70 $
153 12 1394 بازرگان ترکيه 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 45 1,632,700 Rls. 58 $
154 12 1394 بازرگان ترکيه 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 90 1,126,000 Rls. 40 $
155 12 1394 بازرگان ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 2 140,750 Rls. 5 $
156 12 1394 بازرگان ترکيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 12,550 59,908 Rls. 2 $
مجموع کل
6,585,165,866 ريال
مجموع کل
221,362 دلار