آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 تبريز ترکيه 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 109,157 662,248,617 Rls. 21,971 $
102 12 1394 تبريز ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 23,000 620,006,400 Rls. 20,701 $
103 12 1394 تبريز ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 6,750 594,475,700 Rls. 21,070 $
104 12 1394 تبريز ترکيه 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 37,121 581,081,561 Rls. 19,353 $
105 12 1394 تبريز ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 71,209 543,644,024 Rls. 18,011 $
106 12 1394 تبريز ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 86,060 519,475,372 Rls. 17,212 $
107 12 1394 تبريز ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 17,616 497,775,312 Rls. 17,586 $
108 12 1394 تبريز ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 102,235 484,113,380 Rls. 16,110 $
109 12 1394 تبريز ترکيه 70200090 سايرا شياا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 23,289 417,233,780 Rls. 13,973 $
110 12 1394 تبريز ترکيه 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 91,000 408,844,800 Rls. 13,650 $
111 12 1394 تبريز ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 50,700 374,711,025 Rls. 12,675 $
112 12 1394 تبريز ترکيه 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 86,560 371,309,546 Rls. 12,977 $
113 12 1394 تبريز ترکيه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,818 369,230,584 Rls. 12,399 $
114 12 1394 تبريز ترکيه 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 5,048 343,294,187 Rls. 11,649 $
115 12 1394 تبريز ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 16,880 342,793,976 Rls. 11,816 $
116 12 1394 تبريز ترکيه 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,440 341,395,600 Rls. 11,300 $
117 12 1394 تبريز ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,765 330,667,548 Rls. 11,295 $
118 12 1394 تبريز ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 780 323,676,000 Rls. 10,800 $
119 12 1394 تبريز ترکيه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,530 298,900,000 Rls. 10,000 $
120 12 1394 تبريز ترکيه 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 20,500 297,010,560 Rls. 9,840 $
121 12 1394 تبريز ترکيه 07031000 پيازوموسير 20,300 279,184,800 Rls. 9,732 $
122 12 1394 تبريز ترکيه 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,150 277,452,000 Rls. 9,450 $
123 12 1394 تبريز ترکيه 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,536 260,225,069 Rls. 8,841 $
124 12 1394 تبريز ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 2,099 253,659,952 Rls. 8,396 $
125 12 1394 تبريز ترکيه 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 44,270 252,330,146 Rls. 8,854 $
126 12 1394 تبريز ترکيه 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 2,850 252,092,400 Rls. 8,550 $
127 12 1394 تبريز ترکيه 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 2,840 245,631,600 Rls. 8,520 $
128 12 1394 تبريز ترکيه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,186 231,799,275 Rls. 7,823 $
129 12 1394 تبريز ترکيه 34012010 صابون مايع 8,000 214,059,600 Rls. 7,197 $
130 12 1394 تبريز ترکيه 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,436 189,611,895 Rls. 6,463 $
131 12 1394 تبريز ترکيه 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,272 189,399,900 Rls. 6,360 $
132 12 1394 تبريز ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 7,450 187,070,394 Rls. 6,258 $
133 12 1394 تبريز ترکيه 27011190 سايرآنترا سيت ها بدون ماده فرا ر 121,980 184,086,117 Rls. 6,099 $
134 12 1394 تبريز ترکيه 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 331 176,365,278 Rls. 5,958 $
135 12 1394 تبريز ترکيه 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 11,250 170,012,995 Rls. 5,627 $
136 12 1394 تبريز ترکيه 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 4,462 163,194,788 Rls. 5,444 $
137 12 1394 تبريز ترکيه 08132000 آلو ,خشک کرده 1,539 149,669,665 Rls. 4,992 $
138 12 1394 تبريز ترکيه 25070010 کائولن 121,820 145,140,920 Rls. 5,116 $
139 12 1394 تبريز ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 2,500 144,750,000 Rls. 5,000 $
140 12 1394 تبريز ترکيه 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,082 143,692,674 Rls. 4,790 $
141 12 1394 تبريز ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 542 142,653,393 Rls. 4,782 $
142 12 1394 تبريز ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,000 135,954,000 Rls. 4,500 $
143 12 1394 تبريز ترکيه 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 970 130,797,225 Rls. 4,365 $
144 12 1394 تبريز ترکيه 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,437 128,477,511 Rls. 4,387 $
145 12 1394 تبريز ترکيه 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 28,816 125,283,490 Rls. 4,322 $
146 12 1394 تبريز ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 750 123,261,061 Rls. 4,126 $
147 12 1394 تبريز ترکيه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,282 122,433,267 Rls. 4,108 $
148 12 1394 تبريز ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 500 115,411,450 Rls. 3,850 $
149 12 1394 تبريز ترکيه 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,026 107,966,424 Rls. 3,647 $
150 12 1394 تبريز ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,100 103,351,500 Rls. 3,570 $
151 12 1394 تبريز ترکيه 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,236 100,502,199 Rls. 3,369 $
152 12 1394 تبريز ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,300 90,606,000 Rls. 3,000 $
153 12 1394 تبريز ترکيه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 3,500 89,868,000 Rls. 3,000 $
154 12 1394 تبريز ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,500 89,549,300 Rls. 3,130 $
155 12 1394 تبريز ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 950 88,497,000 Rls. 3,000 $
156 12 1394 تبريز ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,856 86,317,379 Rls. 2,914 $
157 12 1394 تبريز ترکيه 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 630 85,571,640 Rls. 2,835 $
158 12 1394 تبريز ترکيه 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 10,000 84,450,000 Rls. 3,000 $
159 12 1394 تبريز ترکيه 20029010 رب گوجه فرنگي 1,582 80,868,285 Rls. 2,769 $
160 12 1394 تبريز ترکيه 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 700 80,295,300 Rls. 2,700 $
161 12 1394 تبريز ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 194 75,989,480 Rls. 2,518 $
162 12 1394 تبريز ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 291 74,413,188 Rls. 2,484 $
163 12 1394 تبريز ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,046 74,120,704 Rls. 2,574 $
164 12 1394 تبريز ترکيه 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 1,008 73,082,828 Rls. 2,419 $
165 12 1394 تبريز ترکيه 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 22,000 62,165,400 Rls. 2,196 $
166 12 1394 تبريز ترکيه 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 2,317 58,939,795 Rls. 1,959 $
167 12 1394 تبريز ترکيه 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,187 55,353,744 Rls. 1,860 $
168 12 1394 تبريز ترکيه 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 970 52,296,192 Rls. 1,746 $
169 12 1394 تبريز ترکيه 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 340 50,754,350 Rls. 1,700 $
170 12 1394 تبريز ترکيه 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,290 50,100,173 Rls. 1,677 $
171 12 1394 تبريز ترکيه 25223000 آهک هيدروليک 14,000 48,159,360 Rls. 1,675 $
172 12 1394 تبريز ترکيه 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 3,000 42,385,500 Rls. 1,497 $
173 12 1394 تبريز ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 170 38,576,153 Rls. 1,309 $
174 12 1394 تبريز ترکيه 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 24,000 37,599,744 Rls. 1,248 $
175 12 1394 تبريز ترکيه 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,556 32,900,868 Rls. 1,089 $
176 12 1394 تبريز ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,014 32,135,622 Rls. 1,095 $
177 12 1394 تبريز ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 196,300 28,994,155 Rls. 981 $
178 12 1394 تبريز ترکيه 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 76 27,272,700 Rls. 910 $
179 12 1394 تبريز ترکيه 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 100 26,979,300 Rls. 900 $
180 12 1394 تبريز ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 776 23,422,784 Rls. 776 $
181 12 1394 تبريز ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 219 21,028,788 Rls. 700 $
182 12 1394 تبريز ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 227 20,409,570 Rls. 681 $
183 12 1394 تبريز ترکيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 745 19,971,461 Rls. 670 $
184 12 1394 تبريز ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,300 17,298,000 Rls. 600 $
185 12 1394 تبريز ترکيه 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 467 16,625,439 Rls. 561 $
186 12 1394 تبريز ترکيه 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 398 16,548,470 Rls. 557 $
187 12 1394 تبريز ترکيه 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 22,000 15,317,808 Rls. 528 $
188 12 1394 تبريز ترکيه 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 320 14,274,720 Rls. 480 $
189 12 1394 تبريز ترکيه 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 444 11,180,280 Rls. 373 $
190 12 1394 تبريز ترکيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 220 10,570,130 Rls. 352 $
191 12 1394 تبريز ترکيه 20098100 آب قرهکقاط 140 10,483,200 Rls. 350 $
192 12 1394 تبريز ترکيه 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 63 8,541,223 Rls. 283 $
193 12 1394 تبريز ترکيه 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 230 8,329,404 Rls. 276 $
194 12 1394 تبريز ترکيه 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 146 7,119,998 Rls. 245 $
195 12 1394 تبريز ترکيه 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 194 6,245,190 Rls. 210 $
196 12 1394 تبريز ترکيه 62031990 لباس به صورت دست از ساير مواد نسجي 6 5,075,616 Rls. 168 $
197 12 1394 تبريز ترکيه 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 314 4,544,476 Rls. 152 $
198 12 1394 تبريز ترکيه 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 200 4,527,450 Rls. 150 $
199 12 1394 تبريز ترکيه 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,441 3,524,997 Rls. 117 $
200 12 1394 تبريز ترکيه 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 97 3,501,344 Rls. 116 $
مجموع کل
16,134,191,468 ريال
مجموع کل
545,416 دلار