آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 غرب تهران ترکيه 27101950 روغن صنعتي 65,191 1,499,545,616 Rls. 50,163 $
102 12 1394 غرب تهران ترکيه 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 5,647 1,430,592,165 Rls. 47,435 $
103 12 1394 غرب تهران ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 159,100 1,421,241,159 Rls. 49,267 $
104 12 1394 غرب تهران ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 133,400 1,417,793,438 Rls. 46,978 $
105 12 1394 غرب تهران ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 56,300 1,185,558,080 Rls. 39,481 $
106 12 1394 غرب تهران ترکيه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,608 1,162,656,000 Rls. 39,600 $
107 12 1394 غرب تهران ترکيه 52021000 آخال نخ از جنس پنبه 86,520 1,146,331,032 Rls. 38,931 $
108 12 1394 غرب تهران ترکيه 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 14,400 1,138,941,174 Rls. 38,019 $
109 12 1394 غرب تهران ترکيه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 22,766 1,124,173,153 Rls. 37,489 $
110 12 1394 غرب تهران ترکيه 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 102,860 1,094,974,538 Rls. 36,889 $
111 12 1394 غرب تهران ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,600 1,083,384,000 Rls. 36,900 $
112 12 1394 غرب تهران ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 10,719 963,970,389 Rls. 32,157 $
113 12 1394 غرب تهران ترکيه 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 21,600 948,114,720 Rls. 31,752 $
114 12 1394 غرب تهران ترکيه 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 16,900 916,128,720 Rls. 30,420 $
115 12 1394 غرب تهران ترکيه 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 24,255 906,762,600 Rls. 30,120 $
116 12 1394 غرب تهران ترکيه 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 21,310 893,826,640 Rls. 29,834 $
117 12 1394 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 19,350 876,322,800 Rls. 30,960 $
118 12 1394 غرب تهران ترکيه 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 19,442 868,531,164 Rls. 28,777 $
119 12 1394 غرب تهران ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 86,680 867,788,182 Rls. 28,887 $
120 12 1394 غرب تهران ترکيه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 18,700 844,641,600 Rls. 28,050 $
121 12 1394 غرب تهران ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,758 840,210,804 Rls. 27,828 $
122 12 1394 غرب تهران ترکيه 27101910 روغن موتور 13,757 805,984,256 Rls. 26,752 $
123 12 1394 غرب تهران ترکيه 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 18,455 769,334,265 Rls. 25,683 $
124 12 1394 غرب تهران ترکيه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 49,300 732,603,900 Rls. 24,510 $
125 12 1394 غرب تهران ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 24,500 675,600,000 Rls. 23,909 $
126 12 1394 غرب تهران ترکيه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 24,265 649,043,727 Rls. 21,619 $
127 12 1394 غرب تهران ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,000 633,339,000 Rls. 20,985 $
128 12 1394 غرب تهران ترکيه 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 42,890 631,432,400 Rls. 21,445 $
129 12 1394 غرب تهران ترکيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 990 603,624,144 Rls. 20,001 $
130 12 1394 غرب تهران ترکيه 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 59,629 579,598,343 Rls. 19,672 $
131 12 1394 غرب تهران ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,200 566,380,800 Rls. 19,200 $
132 12 1394 غرب تهران ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 45,500 539,265,164 Rls. 19,032 $
133 12 1394 غرب تهران ترکيه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 5,446 519,591,240 Rls. 17,358 $
134 12 1394 غرب تهران ترکيه 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 4,000 454,864,000 Rls. 16,000 $
135 12 1394 غرب تهران ترکيه 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 47,000 451,735,800 Rls. 15,571 $
136 12 1394 غرب تهران ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 17,975 451,377,008 Rls. 15,068 $
137 12 1394 غرب تهران ترکيه 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 48,000 447,390,720 Rls. 15,360 $
138 12 1394 غرب تهران ترکيه 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 391 436,394,000 Rls. 14,600 $
139 12 1394 غرب تهران ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 37,100 434,299,875 Rls. 14,625 $
140 12 1394 غرب تهران ترکيه 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 3,048 432,781,200 Rls. 14,340 $
141 12 1394 غرب تهران ترکيه 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 14,710 426,246,374 Rls. 14,122 $
142 12 1394 غرب تهران ترکيه 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 9,000 417,758,400 Rls. 14,400 $
143 12 1394 غرب تهران ترکيه 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 22,615 409,525,989 Rls. 13,569 $
144 12 1394 غرب تهران ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 13,350 399,859,200 Rls. 13,350 $
145 12 1394 غرب تهران ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 19,200 383,026,560 Rls. 13,440 $
146 12 1394 غرب تهران ترکيه 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 45,500 340,851,875 Rls. 11,375 $
147 12 1394 غرب تهران ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 22,500 338,681,250 Rls. 11,250 $
148 12 1394 غرب تهران ترکيه 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 6,200 334,297,800 Rls. 11,160 $
149 12 1394 غرب تهران ترکيه 29221110 منواتانول آمين 17,600 307,581,120 Rls. 10,560 $
150 12 1394 غرب تهران ترکيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,300 298,821,600 Rls. 9,900 $
151 12 1394 غرب تهران ترکيه 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,660 286,190,070 Rls. 9,554 $
152 12 1394 غرب تهران ترکيه 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,900 284,830,560 Rls. 10,063 $
153 12 1394 غرب تهران ترکيه 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 4,272 265,452,100 Rls. 8,865 $
154 12 1394 غرب تهران ترکيه 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 1,600 264,561,024 Rls. 8,760 $
155 12 1394 غرب تهران ترکيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 980 236,078,080 Rls. 7,840 $
156 12 1394 غرب تهران ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 3,095 216,518,138 Rls. 7,169 $
157 12 1394 غرب تهران ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,539 209,747,768 Rls. 6,997 $
158 12 1394 غرب تهران ترکيه 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 3,640 206,424,400 Rls. 6,890 $
159 12 1394 غرب تهران ترکيه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,000 196,170,000 Rls. 6,500 $
160 12 1394 غرب تهران ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 7,670 195,960,830 Rls. 7,663 $
161 12 1394 غرب تهران ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 3,980 187,311,168 Rls. 6,336 $
162 12 1394 غرب تهران ترکيه 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 17,234 181,190,121 Rls. 6,032 $
163 12 1394 غرب تهران ترکيه 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 500 181,158,000 Rls. 6,000 $
164 12 1394 غرب تهران ترکيه 81099000 مصنوعات ا ززيرکونيوم که در جاي ديگر گفته نشده است 70,130 177,388,000 Rls. 6,000 $
165 12 1394 غرب تهران ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 1,085 163,785,446 Rls. 5,423 $
166 12 1394 غرب تهران ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,299 159,594,400 Rls. 5,600 $
167 12 1394 غرب تهران ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 3,000 157,263,750 Rls. 5,250 $
168 12 1394 غرب تهران ترکيه 87079010 بدنه برا ي وا نت 930 147,069,000 Rls. 4,883 $
169 12 1394 غرب تهران ترکيه 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 24,300 146,572,740 Rls. 4,860 $
170 12 1394 غرب تهران ترکيه 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 23,730 125,082,496 Rls. 4,144 $
171 12 1394 غرب تهران ترکيه 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 12,696 120,937,227 Rls. 4,189 $
172 12 1394 غرب تهران ترکيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 780 105,494,400 Rls. 3,520 $
173 12 1394 غرب تهران ترکيه 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 2,161 97,654,128 Rls. 3,260 $
174 12 1394 غرب تهران ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 46,611 95,762,619 Rls. 3,181 $
175 12 1394 غرب تهران ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 21,000 88,111,800 Rls. 2,940 $
176 12 1394 غرب تهران ترکيه 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 29,500 79,769,790 Rls. 2,655 $
177 12 1394 غرب تهران ترکيه 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 2,088 76,163,584 Rls. 2,528 $
178 12 1394 غرب تهران ترکيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 860 75,952,620 Rls. 2,580 $
179 12 1394 غرب تهران ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,000 74,347,500 Rls. 2,500 $
180 12 1394 غرب تهران ترکيه 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 1,365 73,439,730 Rls. 2,457 $
181 12 1394 غرب تهران ترکيه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 200 67,099,200 Rls. 2,240 $
182 12 1394 غرب تهران ترکيه 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 430 65,916,420 Rls. 2,580 $
183 12 1394 غرب تهران ترکيه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 246 60,989,760 Rls. 2,021 $
184 12 1394 غرب تهران ترکيه 25252090 (پودرميکادرا ندا زه هاي کمتر ا ز 250ميکرون ) 1,780 60,224,000 Rls. 2,000 $
185 12 1394 غرب تهران ترکيه 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 500 57,963,978 Rls. 1,998 $
186 12 1394 غرب تهران ترکيه 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 2,400 55,212,300 Rls. 1,829 $
187 12 1394 غرب تهران ترکيه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 630 47,426,400 Rls. 1,575 $
188 12 1394 غرب تهران ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 774 45,991,080 Rls. 1,548 $
189 12 1394 غرب تهران ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 475 42,748,500 Rls. 1,500 $
190 12 1394 غرب تهران ترکيه 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 1,000 32,039,700 Rls. 1,100 $
191 12 1394 غرب تهران ترکيه 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 477 30,112,000 Rls. 1,000 $
192 12 1394 غرب تهران ترکيه 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 183 27,042,375 Rls. 925 $
193 12 1394 غرب تهران ترکيه 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 140 12,416,460 Rls. 420 $
194 12 1394 غرب تهران ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 130 11,969,580 Rls. 420 $
195 12 1394 غرب تهران ترکيه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 220 8,944,452 Rls. 297 $
196 12 1394 غرب تهران ترکيه 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 80 6,510,150 Rls. 230 $
197 12 1394 غرب تهران ترکيه 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 300 5,590,238 Rls. 198 $
198 12 1394 غرب تهران ترکيه 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 60 4,598,820 Rls. 180 $
199 12 1394 غرب تهران ترکيه 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 203 3,748,360 Rls. 124 $
200 12 1394 غرب تهران ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 15 1,916,175 Rls. 75 $
مجموع کل
42,627,219,421 ريال
مجموع کل
1,435,693 دلار