آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,326,500 102,381,756,400 Rls. 3,395,700 $
مجموع کل
102,381,756,400 ريال
مجموع کل
3,395,700 دلار