آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,036,346 107,346,768,034 Rls. 3,641,493 $
مجموع کل
107,346,768,034 ريال
مجموع کل
3,641,493 دلار