آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني تونس 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 2,000,000 52,158,057,000 Rls. 1,801,660 $
2 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني تونس 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 123,750 5,235,390,825 Rls. 186,412 $
مجموع کل
57,393,447,825 ريال
مجموع کل
1,988,072 دلار