آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 3,852,140 357,651,938,300 Rls. 11,941,634 $
مجموع کل
357,651,938,300 ريال
مجموع کل
11,941,634 دلار