آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري متحده تانزانيا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني جمهوري متحده تانزانيا 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 482,928,000,000 Rls. 16,000,000 $
مجموع کل
482,928,000,000 ريال
مجموع کل
16,000,000 دلار