آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانكا) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خارك سري لانكا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 13,826,466 312,706,783,889 Rls. 10,689,881 $
2 12 1394 خارك سري لانكا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 7,501,882 163,125,925,826 Rls. 5,576,154 $
مجموع کل
475,832,709,715 ريال
مجموع کل
16,266,035 دلار