آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 210,325,413 135,329,908,401 Rls. 4,432,066 $
2 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,617,150 23,133,721,096 Rls. 795,811 $
3 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 51,017,473 15,454,713,020 Rls. 515,429 $
4 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,048 245,816,100 Rls. 8,145 $
مجموع کل
174,164,158,617 ريال
مجموع کل
5,751,451 دلار