آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 پيرانشهر عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 3,500 1,050,002,070 Rls. 37,011 $
202 12 1394 پيرانشهر عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 6,302 1,045,341,099 Rls. 34,661 $
203 12 1394 پيرانشهر عراق 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 10,942 1,030,064,916 Rls. 34,386 $
204 12 1394 پيرانشهر عراق 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,186 1,029,287,434 Rls. 34,141 $
205 12 1394 پيرانشهر عراق 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 19,767 1,014,507,189 Rls. 35,528 $
206 12 1394 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 121,600 1,010,289,280 Rls. 33,440 $
207 12 1394 پيرانشهر عراق 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 5,890 1,002,595,800 Rls. 35,340 $
208 12 1394 پيرانشهر عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 9,411 994,167,654 Rls. 32,938 $
209 12 1394 پيرانشهر عراق 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 17,231 977,566,854 Rls. 34,439 $
210 12 1394 پيرانشهر عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 8,183 930,950,460 Rls. 31,068 $
211 12 1394 پيرانشهر عراق 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7,845 910,365,180 Rls. 31,380 $
212 12 1394 پيرانشهر عراق 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 7,640 908,823,840 Rls. 30,560 $
213 12 1394 پيرانشهر عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 18,374 903,808,244 Rls. 31,536 $
214 12 1394 پيرانشهر عراق 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 122,415 894,265,018 Rls. 30,602 $
215 12 1394 پيرانشهر عراق 49090000 كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتکهاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيهکهاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. 7,369 889,585,680 Rls. 29,476 $
216 12 1394 پيرانشهر عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,410 887,895,840 Rls. 29,640 $
217 12 1394 پيرانشهر عراق 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 21,957 879,894,718 Rls. 30,693 $
218 12 1394 پيرانشهر عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 10,019 878,209,269 Rls. 30,054 $
219 12 1394 پيرانشهر عراق 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 35,019 869,325,745 Rls. 30,486 $
220 12 1394 پيرانشهر عراق 63021000 شستنيهاي رختخوا ب, کشباف ياقلاب باف. 5,975 859,396,200 Rls. 28,680 $
221 12 1394 پيرانشهر عراق 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,220 853,779,440 Rls. 28,880 $
222 12 1394 پيرانشهر عراق 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 5,398 847,866,760 Rls. 29,148 $
223 12 1394 پيرانشهر عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 113,788 835,199,249 Rls. 28,445 $
224 12 1394 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک; سنگ; سنگ معدن; وغيره. 2,750 830,830,000 Rls. 27,500 $
225 12 1394 پيرانشهر عراق 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 6,324 823,859,100 Rls. 28,458 $
226 12 1394 پيرانشهر عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 21,877 786,316,177 Rls. 26,206 $
227 12 1394 پيرانشهر عراق 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,006 783,819,198 Rls. 27,018 $
228 12 1394 پيرانشهر عراق 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 6,438 777,282,528 Rls. 25,752 $
229 12 1394 پيرانشهر عراق 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 8,060 766,342,812 Rls. 25,495 $
230 12 1394 پيرانشهر عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 68,199 766,130,715 Rls. 27,216 $
231 12 1394 پيرانشهر عراق 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 4,600 752,344,940 Rls. 25,115 $
232 12 1394 پيرانشهر عراق 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 13,040 741,428,320 Rls. 26,080 $
233 12 1394 پيرانشهر عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 12,685 736,939,571 Rls. 25,381 $
234 12 1394 پيرانشهر عراق 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 15,900 729,456,818 Rls. 25,182 $
235 12 1394 پيرانشهر عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 5,042 724,625,118 Rls. 24,718 $
236 12 1394 پيرانشهر عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 24,172 724,048,088 Rls. 24,174 $
237 12 1394 پيرانشهر عراق 87149690 اجزاء وقطعات ركاب وپنجه ركاب براي دوچرخه به جزقام 9,952 711,816,800 Rls. 24,880 $
238 12 1394 پيرانشهر عراق 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 1,320 710,699,296 Rls. 25,024 $
239 12 1394 پيرانشهر عراق 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 40,507 707,317,294 Rls. 23,492 $
240 12 1394 پيرانشهر عراق 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 2,628 706,248,720 Rls. 23,652 $
241 12 1394 پيرانشهر عراق 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,890 692,582,720 Rls. 23,120 $
242 12 1394 پيرانشهر عراق 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 9,218 690,389,022 Rls. 23,046 $
243 12 1394 پيرانشهر عراق 8081000 سيب ; تازه 80,638 682,126,536 Rls. 22,578 $
244 12 1394 پيرانشهر عراق 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 8,514 673,767,600 Rls. 22,935 $
245 12 1394 پيرانشهر عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,309 672,542,430 Rls. 23,090 $
246 12 1394 پيرانشهر عراق 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,424 655,665,408 Rls. 22,272 $
247 12 1394 پيرانشهر عراق 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 17,518 653,689,542 Rls. 22,116 $
248 12 1394 پيرانشهر عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 15,463 650,863,754 Rls. 21,918 $
249 12 1394 پيرانشهر عراق 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,803 647,027,958 Rls. 22,665 $
250 12 1394 پيرانشهر عراق 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 30,681 643,577,183 Rls. 21,596 $
251 12 1394 پيرانشهر عراق 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 4,622 642,814,228 Rls. 21,520 $
252 12 1394 پيرانشهر عراق 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,785 635,477,841 Rls. 21,213 $
253 12 1394 پيرانشهر عراق 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 500,000 631,912,500 Rls. 22,448 $
254 12 1394 پيرانشهر عراق 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 11,060 619,688,673 Rls. 21,445 $
255 12 1394 پيرانشهر عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 17,288 618,943,651 Rls. 21,078 $
256 12 1394 پيرانشهر عراق 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 3,620 611,418,000 Rls. 21,720 $
257 12 1394 پيرانشهر عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 27,359 610,116,501 Rls. 21,377 $
258 12 1394 پيرانشهر عراق 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,971 600,523,616 Rls. 19,943 $
259 12 1394 پيرانشهر عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 19,535 590,191,420 Rls. 19,535 $
260 12 1394 پيرانشهر عراق 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 3,293 587,583,162 Rls. 19,758 $
261 12 1394 پيرانشهر عراق 08109020 زرشك تازه 2,271 587,150,975 Rls. 20,444 $
262 12 1394 پيرانشهر عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 8,118 583,632,748 Rls. 19,483 $
263 12 1394 پيرانشهر عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 6,423 577,491,930 Rls. 19,269 $
264 12 1394 پيرانشهر عراق 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 4,099 570,791,425 Rls. 19,675 $
265 12 1394 پيرانشهر عراق 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 20,633 559,862,685 Rls. 18,597 $
266 12 1394 پيرانشهر عراق 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 3,113 559,518,168 Rls. 18,678 $
267 12 1394 پيرانشهر عراق 55132900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه... بوزن كمتراز170گرم درمتر 4,180 547,878,870 Rls. 18,810 $
268 12 1394 پيرانشهر عراق 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 30,946 541,330,281 Rls. 17,948 $
269 12 1394 پيرانشهر عراق 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 7,160 536,194,500 Rls. 17,900 $
270 12 1394 پيرانشهر عراق 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 9,200 532,680,000 Rls. 18,400 $
271 12 1394 پيرانشهر عراق 28365000 کربنات کلسيم 238,696 530,642,825 Rls. 18,147 $
272 12 1394 پيرانشهر عراق 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,816 529,280,276 Rls. 17,668 $
273 12 1394 پيرانشهر عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,840 519,084,800 Rls. 17,680 $
274 12 1394 پيرانشهر عراق 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 118,660 502,808,396 Rls. 16,876 $
275 12 1394 پيرانشهر عراق 07031000 پيازوموسير 40,363 497,892,709 Rls. 16,605 $
276 12 1394 پيرانشهر عراق 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 7,830 492,582,951 Rls. 16,443 $
277 12 1394 پيرانشهر عراق 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 4,715 486,792,498 Rls. 16,502 $
278 12 1394 پيرانشهر عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 9,940 478,995,730 Rls. 16,183 $
279 12 1394 پيرانشهر عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 13,640 478,470,480 Rls. 16,368 $
280 12 1394 پيرانشهر عراق 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 3,550 463,482,000 Rls. 16,200 $
281 12 1394 پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,451 456,835,652 Rls. 15,121 $
282 12 1394 پيرانشهر عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 18,537 451,915,907 Rls. 15,236 $
283 12 1394 پيرانشهر عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,090 444,910,200 Rls. 15,270 $
284 12 1394 پيرانشهر عراق 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 4,784 440,962,915 Rls. 15,169 $
285 12 1394 پيرانشهر عراق 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 14,647 440,444,250 Rls. 15,525 $
286 12 1394 پيرانشهر عراق 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,848 435,750,498 Rls. 14,849 $
287 12 1394 پيرانشهر عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 7,735 429,758,010 Rls. 14,940 $
288 12 1394 پيرانشهر عراق 08109010 انار تازه 17,213 425,057,224 Rls. 14,114 $
289 12 1394 پيرانشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت; که درجاي ديگرذکرنشده; ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 8,477 418,919,592 Rls. 13,866 $
290 12 1394 پيرانشهر عراق 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 11,455 412,451,280 Rls. 13,680 $
291 12 1394 پيرانشهر عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 2,830 412,007,580 Rls. 14,556 $
292 12 1394 پيرانشهر عراق 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,545 411,073,515 Rls. 13,905 $
293 12 1394 پيرانشهر عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 4,840 410,988,600 Rls. 14,520 $
294 12 1394 پيرانشهر عراق 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 4,608 409,896,162 Rls. 13,824 $
295 12 1394 پيرانشهر عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 6,390 405,300,000 Rls. 14,000 $
296 12 1394 پيرانشهر عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,210 397,180,000 Rls. 14,000 $
297 12 1394 پيرانشهر عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,680 395,226,000 Rls. 13,987 $
298 12 1394 پيرانشهر عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 4,350 394,083,720 Rls. 13,050 $
299 12 1394 پيرانشهر عراق 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 8,425 393,589,745 Rls. 13,070 $
300 12 1394 پيرانشهر عراق 40129010 روكش عاجدار لاستيك خودرو بصورت رول يادوسربسته ازجنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نو روي لاستيك هاي فرسوده ومستعمل 13,660 390,812,600 Rls. 13,660 $
مجموع کل
66,047,322,876 ريال
مجموع کل
2,247,466 دلار