آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 8,560,312 1,280,253,303,015 Rls. 42,895,107 $
2 12 1394 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 45,619,903 989,339,197,926 Rls. 33,294,791 $
3 12 1394 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 3,458,818 410,103,446,540 Rls. 13,791,408 $
4 12 1394 شهيد باهنر عمان 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 2,387,886 340,917,791,975 Rls. 11,930,334 $
5 12 1394 شهيد باهنر عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 17,107,711 264,142,845,190 Rls. 8,827,066 $
6 12 1394 شهيد باهنر عمان 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 757,017 91,779,405,588 Rls. 3,191,608 $
7 12 1394 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,505,534 23,399,872,296 Rls. 798,592 $
8 12 1394 شهيد باهنر عمان 01041000 از نوع گوسفند 148,000 22,335,280,000 Rls. 740,000 $
9 12 1394 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 596,722 7,225,203,687 Rls. 239,727 $
10 12 1394 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 335,309 6,184,556,736 Rls. 207,893 $
11 12 1394 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 296,549 3,775,119,745 Rls. 127,017 $
12 12 1394 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 297,868 3,737,601,007 Rls. 125,103 $
13 12 1394 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 291,738 3,614,838,638 Rls. 122,531 $
14 12 1394 شهيد باهنر عمان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 300,000 2,533,500,000 Rls. 89,659 $
15 12 1394 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 208,225 1,981,205,074 Rls. 66,634 $
16 12 1394 شهيد باهنر عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 45,336 1,621,186,777 Rls. 55,310 $
17 12 1394 شهيد باهنر عمان 07031000 پيازوموسير 124,270 1,474,620,287 Rls. 49,706 $
18 12 1394 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 165,000 1,038,543,000 Rls. 36,300 $
19 12 1394 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 89,939 845,800,923 Rls. 28,779 $
20 12 1394 شهيد باهنر عمان 08061000 ا نگور تازه 29,827 681,286,147 Rls. 22,966 $
21 12 1394 شهيد باهنر عمان 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 52,121 657,063,686 Rls. 21,991 $
22 12 1394 شهيد باهنر عمان 08109010 انار تازه 24,295 599,123,157 Rls. 19,922 $
23 12 1394 شهيد باهنر عمان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 42,803 501,982,843 Rls. 17,121 $
24 12 1394 شهيد باهنر عمان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 41,696 406,224,160 Rls. 13,534 $
25 12 1394 شهيد باهنر عمان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 17,168 370,090,864 Rls. 12,362 $
26 12 1394 شهيد باهنر عمان 08091000 زردآلو ,تازه 15,339 368,932,451 Rls. 12,577 $
27 12 1394 شهيد باهنر عمان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 26,250 351,575,125 Rls. 12,075 $
28 12 1394 شهيد باهنر عمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 11,374 208,664,349 Rls. 7,051 $
29 12 1394 شهيد باهنر عمان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 16,390 206,965,928 Rls. 6,884 $
30 12 1394 شهيد باهنر عمان 08121000 گيلاس و آلبالو ,محفوظ شده بطور موقت ,که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 5,000 179,577,900 Rls. 6,100 $
31 12 1394 شهيد باهنر عمان 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 18,428 177,314,158 Rls. 5,890 $
32 12 1394 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 10,000 124,608,120 Rls. 4,200 $
33 12 1394 شهيد باهنر عمان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 7,736 107,074,944 Rls. 3,635 $
34 12 1394 شهيد باهنر عمان 01063390 ساير شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد وشترمرغ استراليايي 500 73,087,500 Rls. 2,500 $
35 12 1394 شهيد باهنر عمان 08107000 خرمالوها 3,850 71,538,390 Rls. 2,387 $
36 12 1394 شهيد باهنر عمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 4,140 64,525,410 Rls. 2,153 $
37 12 1394 شهيد باهنر عمان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 4,910 58,169,840 Rls. 1,964 $
38 12 1394 شهيد باهنر عمان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 4,406 45,946,078 Rls. 1,627 $
39 12 1394 شهيد باهنر عمان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 231 17,567,088 Rls. 582 $
مجموع کل
3,461,574,636,542 ريال
مجموع کل
116,795,086 دلار