آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 1,283,010 45,257,723,960 Rls. 1,538,982 $
مجموع کل
45,257,723,960 ريال
مجموع کل
1,538,982 دلار