آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 954 30,627,387,450 Rls. 1,029,160 $
2 12 1394 مشهد فرانسه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 38 1,925,746,491 Rls. 65,120 $
3 12 1394 مشهد فرانسه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,500 1,785,972,750 Rls. 59,250 $
4 12 1394 مشهد فرانسه 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 15 689,935,450 Rls. 23,385 $
5 12 1394 مشهد فرانسه 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 12 588,747,550 Rls. 20,295 $
6 12 1394 مشهد فرانسه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 610 453,871,500 Rls. 15,250 $
7 12 1394 مشهد فرانسه 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 8 388,327,500 Rls. 13,200 $
8 12 1394 مشهد فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 204 122,828,400 Rls. 4,080 $
9 12 1394 مشهد فرانسه 08109020 زرشك تازه 324 85,045,260 Rls. 2,917 $
10 12 1394 مشهد فرانسه 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 642 75,930,624 Rls. 2,568 $
11 12 1394 مشهد فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 278 64,239,042 Rls. 2,133 $
12 12 1394 مشهد فرانسه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 341 38,608,020 Rls. 1,364 $
13 12 1394 مشهد فرانسه 48201000 دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دستهکهاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند 308 37,221,184 Rls. 1,232 $
14 12 1394 مشهد فرانسه 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 13 17,259,840 Rls. 576 $
15 12 1394 مشهد فرانسه 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 13 17,259,840 Rls. 576 $
16 12 1394 مشهد فرانسه 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 36 10,703,498 Rls. 357 $
مجموع کل
36,929,084,399 ريال
مجموع کل
1,241,464 دلار