آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد قزاقستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 128,327,517 170,048,328,770 Rls. 5,857,151 $
2 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 91,699 11,818,040,078 Rls. 392,469 $
3 12 1394 اميرآباد قزاقستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 153,462 9,267,687,744 Rls. 306,924 $
4 12 1394 اميرآباد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 180,869 9,244,944,952 Rls. 316,521 $
5 12 1394 اميرآباد قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 67,180 8,037,021,800 Rls. 268,720 $
6 12 1394 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 549,502 7,010,495,874 Rls. 236,809 $
7 12 1394 اميرآباد قزاقستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 72,000 6,502,680,000 Rls. 216,000 $
8 12 1394 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,030,018 5,405,812,009 Rls. 189,303 $
9 12 1394 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 204,180 5,224,512,782 Rls. 173,553 $
10 12 1394 اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 97,737 5,223,723,471 Rls. 177,625 $
11 12 1394 اميرآباد قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 191,849 5,186,681,222 Rls. 172,667 $
12 12 1394 اميرآباد قزاقستان 07031000 پيازوموسير 407,163 4,616,599,386 Rls. 162,824 $
13 12 1394 اميرآباد قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 80,000 3,596,400,000 Rls. 120,000 $
14 12 1394 بندر اميرآباد قزاقستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,495,000 3,513,259,400 Rls. 117,265 $
15 12 1394 اميرآباد قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 379,734 3,428,323,823 Rls. 121,341 $
16 12 1394 بندر اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 49,238 2,949,629,060 Rls. 98,476 $
17 12 1394 اميرآباد قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 276,202 2,678,474,244 Rls. 91,378 $
18 12 1394 بندر اميرآباد قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 20,280 2,429,544,000 Rls. 81,120 $
19 12 1394 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 39,953 2,268,315,978 Rls. 79,840 $
20 12 1394 بندر اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 84,541 2,153,017,825 Rls. 71,860 $
21 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 8,450 1,899,731,250 Rls. 63,250 $
22 12 1394 اميرآباد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 34,622 1,222,471,246 Rls. 41,548 $
23 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 9,700 1,015,200,000 Rls. 35,902 $
24 12 1394 اميرآباد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 224,703 909,290,448 Rls. 30,213 $
25 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 7,360 661,406,400 Rls. 22,080 $
26 12 1394 اميرآباد قزاقستان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,760 610,474,104 Rls. 20,280 $
27 12 1394 اميرآباد قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 46,113 583,395,696 Rls. 19,344 $
28 12 1394 بندر اميرآباد قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 20,880 563,102,280 Rls. 18,792 $
29 12 1394 اميرآباد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 451,440,000 Rls. 15,000 $
30 12 1394 اميرآباد قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,197 447,711,107 Rls. 15,493 $
31 12 1394 اميرآباد قزاقستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,960 352,447,200 Rls. 11,760 $
32 12 1394 اميرآباد قزاقستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 4,434 315,695,340 Rls. 11,085 $
33 12 1394 اميرآباد قزاقستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 5,470 309,131,580 Rls. 10,940 $
34 12 1394 اميرآباد قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 22,130 267,162,212 Rls. 8,852 $
35 12 1394 اميرآباد قزاقستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 199,598 266,855,220 Rls. 8,982 $
36 12 1394 بندر اميرآباد قزاقستان 25202000 ک گچ 255,000 213,950,100 Rls. 7,140 $
37 12 1394 اميرآباد قزاقستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 11,630 210,686,754 Rls. 6,978 $
38 12 1394 اميرآباد قزاقستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 4,470 195,836,705 Rls. 6,957 $
39 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,400 192,238,200 Rls. 6,600 $
40 12 1394 اميرآباد قزاقستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 2,000 174,762,000 Rls. 6,000 $
41 12 1394 اميرآباد قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 14,900 168,631,280 Rls. 5,944 $
42 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,710 155,006,061 Rls. 5,439 $
43 12 1394 اميرآباد قزاقستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,800 114,163,560 Rls. 3,780 $
44 12 1394 اميرآباد قزاقستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,410 106,988,130 Rls. 3,711 $
45 12 1394 اميرآباد قزاقستان 69010010 اجرهاي با وزن بيش از 450 كيلوگرم بر مترمكعب 73,150 95,886,084 Rls. 3,292 $
46 12 1394 اميرآباد قزاقستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 22,410 80,971,168 Rls. 2,689 $
47 12 1394 اميرآباد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,780 79,449,970 Rls. 2,777 $
48 12 1394 اميرآباد قزاقستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 691 78,421,743 Rls. 2,637 $
49 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,790 76,393,530 Rls. 2,549 $
50 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 330 59,182,200 Rls. 1,980 $
51 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 460 54,666,400 Rls. 1,840 $
52 12 1394 اميرآباد قزاقستان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 558 46,860,282 Rls. 1,669 $
53 12 1394 اميرآباد قزاقستان 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,137 45,983,995 Rls. 1,535 $
54 12 1394 اميرآباد قزاقستان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 140 44,638,239 Rls. 1,501 $
55 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 500 43,690,500 Rls. 1,500 $
56 12 1394 اميرآباد قزاقستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 500 43,690,500 Rls. 1,500 $
57 12 1394 بندر اميرآباد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 2,678 35,952,000 Rls. 1,200 $
58 12 1394 اميرآباد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 8,670 34,943,714 Rls. 1,157 $
59 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 170 30,457,200 Rls. 1,020 $
60 12 1394 اميرآباد قزاقستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 950 23,972,650 Rls. 845 $
61 12 1394 اميرآباد قزاقستان 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 39,113 21,892,090 Rls. 782 $
62 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 160 17,013,903 Rls. 597 $
63 12 1394 اميرآباد قزاقستان 25221000 آهک زنده 4,700 8,213,814 Rls. 282 $
مجموع کل
282,933,549,272 ريال
مجموع کل
9,669,269 دلار