آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان كانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 68,500 17,268,228,700 Rls. 573,600 $
2 12 1394 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,000 16,390,951,500 Rls. 544,500 $
3 12 1394 كرمان كانادا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 50,000 12,761,392,080 Rls. 426,040 $
4 12 1394 كرمان كانادا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 500 419,440,000 Rls. 14,000 $
مجموع کل
46,840,012,280 ريال
مجموع کل
1,558,140 دلار