آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 377,300 185,217,150,690 Rls. 6,224,201 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 475,860 125,115,624,854 Rls. 4,235,312 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 151,910 40,406,123,800 Rls. 1,343,755 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 294,060 1,960,140,800 Rls. 69,251 $
مجموع کل
352,699,040,144 ريال
مجموع کل
11,872,519 دلار