آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 366,710 14,087,027,565 Rls. 472,190 $
2 12 1394 تبريز لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 121,000 12,444,764,500 Rls. 423,236 $
3 12 1394 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,690 12,152,210,400 Rls. 407,358 $
4 12 1394 تبريز لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,126 8,970,510,900 Rls. 303,318 $
5 12 1394 تبريز لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 153,865 8,287,682,043 Rls. 288,897 $
6 12 1394 تبريز لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 35,466 5,104,152,300 Rls. 177,121 $
7 12 1394 تبريز لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 42,568 5,066,245,480 Rls. 170,272 $
8 12 1394 تبريز لبنان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,330 4,129,749,050 Rls. 137,658 $
9 12 1394 تبريز لبنان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 37,626 2,298,441,200 Rls. 76,351 $
10 12 1394 تبريز لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 8,160 1,856,975,274 Rls. 62,832 $
11 12 1394 تبريز لبنان 39241010 ظروف ملامين 10,397 1,565,580,260 Rls. 51,985 $
12 12 1394 تبريز لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 66,775 1,415,214,882 Rls. 48,078 $
13 12 1394 تبريز لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,197 1,247,698,270 Rls. 41,743 $
14 12 1394 تبريز لبنان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 13,595 1,221,796,245 Rls. 40,785 $
15 12 1394 تبريز لبنان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 4,340 1,010,861,640 Rls. 33,480 $
16 12 1394 تبريز لبنان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,531 873,010,832 Rls. 28,987 $
17 12 1394 تبريز لبنان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 7,070 793,065,000 Rls. 26,250 $
18 12 1394 تبريز لبنان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 12,000 521,057,700 Rls. 17,265 $
19 12 1394 تبريز لبنان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 5,875 379,783,400 Rls. 12,850 $
20 12 1394 تبريز لبنان 96100090 سنگ لوح وتابلوبراي نوشتن يارسامي ،بجزوايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوترياچاپگر 6,227 365,649,440 Rls. 12,454 $
21 12 1394 تبريز لبنان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,439 221,100,024 Rls. 7,539 $
22 12 1394 تبريز لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,286 166,848,864 Rls. 5,538 $
23 12 1394 تبريز لبنان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 3,150 148,368,402 Rls. 4,914 $
24 12 1394 تبريز لبنان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,497 131,818,320 Rls. 4,482 $
25 12 1394 تبريز لبنان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,225 113,604,038 Rls. 3,782 $
26 12 1394 تبريز لبنان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 1,800 107,845,200 Rls. 3,600 $
27 12 1394 تبريز لبنان 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 1,000 102,760,000 Rls. 3,500 $
28 12 1394 تبريز لبنان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 89,548,368 Rls. 2,964 $
29 12 1394 تبريز لبنان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 672 88,422,048 Rls. 2,938 $
30 12 1394 تبريز لبنان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 800 70,464,000 Rls. 2,400 $
31 12 1394 تبريز لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 550 49,797,000 Rls. 1,650 $
32 12 1394 تبريز لبنان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 610 31,995,936 Rls. 1,062 $
مجموع کل
85,114,048,581 ريال
مجموع کل
2,877,479 دلار