آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان هنگ كنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,145,350 1,949,359,549,325 Rls. 65,088,853 $
2 12 1394 سيرجان هنگ كنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,680,000 644,601,943,200 Rls. 21,480,200 $
3 12 1394 سيرجان هنگ كنگ 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 25,000 6,031,800,000 Rls. 200,000 $
مجموع کل
2,599,993,292,525 ريال
مجموع کل
86,769,053 دلار