آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,148 93,436,116,078 Rls. 3,153,259 $
2 12 1394 مشهد هنگ كنگ 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 290 12,979,120,312 Rls. 449,606 $
3 12 1394 مشهد هنگ كنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 11,747,610,000 Rls. 390,000 $
4 12 1394 مشهد هنگ كنگ 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 4,773 4,931,356,080 Rls. 164,598 $
5 12 1394 مشهد هنگ كنگ 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 25,300 2,047,165,120 Rls. 67,760 $
6 12 1394 مشهد هنگ كنگ 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 25 1,262,738,191 Rls. 42,481 $
7 12 1394 مشهد هنگ كنگ 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 96 81,380,160 Rls. 2,875 $
8 12 1394 مشهد هنگ كنگ 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 315 35,035,588 Rls. 1,168 $
9 12 1394 مشهد هنگ كنگ 04090000 عسل طبيعي 100 15,058,000 Rls. 500 $
مجموع کل
126,535,579,529 ريال
مجموع کل
4,272,248 دلار