آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 9,965,439 350,342,630,411 Rls. 11,950,140 $
2 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 8,862,646 252,316,168,278 Rls. 8,856,246 $
3 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 35,179,440 184,184,168,187 Rls. 6,163,247 $
4 12 1394 ميرجاوه پاكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 127,393,021 170,876,125,330 Rls. 5,788,101 $
5 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08081000 سيب , تازه 5,674,892 67,399,175,089 Rls. 2,379,549 $
6 12 1394 ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 42,385,000 54,721,513,980 Rls. 1,877,497 $
7 12 1394 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,000,000 46,177,363,750 Rls. 1,563,193 $
8 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 783,731 44,748,132,003 Rls. 1,537,037 $
9 12 1394 ميرجاوه پاكستان 27101910 روغن موتور 1,293,985 39,427,163,392 Rls. 1,328,799 $
10 12 1394 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 771,736 38,896,749,138 Rls. 1,311,780 $
11 12 1394 ميرجاوه پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 493,240 37,139,293,098 Rls. 1,268,851 $
12 12 1394 ميرجاوه پاكستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 70,747 30,708,683,925 Rls. 1,046,170 $
13 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,013,973 26,626,494,845 Rls. 882,333 $
14 12 1394 ميرجاوه پاكستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 230,568 25,044,079,241 Rls. 875,828 $
15 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,505,943 23,523,589,130 Rls. 783,191 $
16 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 13,208,125 20,755,886,572 Rls. 726,424 $
17 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 586,999 20,360,824,840 Rls. 704,399 $
18 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092110 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 552,862 19,613,099,342 Rls. 663,434 $
19 12 1394 ميرجاوه پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 9,000,000 17,980,970,000 Rls. 630,000 $
20 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 162,188 15,368,694,747 Rls. 518,979 $
21 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 500,325 13,550,711,896 Rls. 460,004 $
22 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,009,790 9,348,144,831 Rls. 323,059 $
23 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 28,867 8,411,883,616 Rls. 278,784 $
24 12 1394 ميرجاوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 84,590 7,250,587,800 Rls. 253,683 $
25 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 30,130 7,121,701,664 Rls. 240,860 $
26 12 1394 ميرجاوه پاكستان 33051000 شامپوها 94,697 6,927,955,834 Rls. 231,042 $
27 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 98,036 6,454,760,642 Rls. 196,721 $
28 12 1394 ميرجاوه پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 63,100 6,375,503,050 Rls. 220,850 $
29 12 1394 ميرجاوه پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 391,730 5,111,875,200 Rls. 176,576 $
30 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 96,623 4,280,460,817 Rls. 144,936 $
31 12 1394 ميرجاوه پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 234,073 4,133,726,509 Rls. 139,766 $
32 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07031000 پيازوموسير 380,017 4,005,644,268 Rls. 133,005 $
33 12 1394 ميرجاوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 416,037 3,757,269,473 Rls. 124,814 $
34 12 1394 ميرجاوه پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 205,425 3,636,366,840 Rls. 123,238 $
35 12 1394 ميرجاوه پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 153,085 3,435,114,180 Rls. 114,815 $
36 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 4,617 2,718,397,260 Rls. 92,340 $
37 12 1394 ميرجاوه پاكستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 20,050 2,343,134,312 Rls. 80,217 $
38 12 1394 ميرجاوه پاكستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 110,385 2,326,322,473 Rls. 77,270 $
39 12 1394 ميرجاوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 244,980 2,215,178,650 Rls. 73,494 $
40 12 1394 ميرجاوه پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 125,470 2,133,083,070 Rls. 73,218 $
41 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 8,449 2,036,411,776 Rls. 67,592 $
42 12 1394 ميرجاوه پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 21,170 1,724,223,950 Rls. 59,984 $
43 12 1394 ميرجاوه پاكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,400 1,629,552,000 Rls. 54,400 $
44 12 1394 ميرجاوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 124,200 1,612,527,315 Rls. 56,514 $
45 12 1394 ميرجاوه پاكستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 15,780 1,387,170,360 Rls. 47,340 $
46 12 1394 ميرجاوه پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,400 1,367,731,600 Rls. 48,177 $
47 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 22,386 1,358,090,913 Rls. 45,667 $
48 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,996 1,337,229,450 Rls. 46,191 $
49 12 1394 ميرجاوه پاكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 15,240 1,224,183,730 Rls. 41,118 $
50 12 1394 ميرجاوه پاكستان 39241010 ظروف ملامين 11,252 1,191,629,878 Rls. 39,832 $
51 12 1394 ميرجاوه پاكستان 04064000 پنير داراي رگهکهاي كپكکآبي رنگ (BlueVeined) و ساير پنيرهاي حاوي رگهک توليد شده از طريق ركفورت پنيکسيليوم (Penicillium roqueforti) 12,100 1,108,517,250 Rls. 37,750 $
52 12 1394 ميرجاوه پاكستان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 17,400 1,037,767,400 Rls. 34,800 $
53 12 1394 ميرجاوه پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 19,777 1,015,240,553 Rls. 33,620 $
54 12 1394 ميرجاوه پاكستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 997,410,000 Rls. 33,000 $
55 12 1394 ميرجاوه پاكستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 12,340 928,375,761 Rls. 32,051 $
56 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08071100 هندوا نه , تازه 130,363 863,756,996 Rls. 28,681 $
57 12 1394 ميرجاوه پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,810 859,766,100 Rls. 29,829 $
58 12 1394 ميرجاوه پاكستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,530 814,234,036 Rls. 27,181 $
59 12 1394 ميرجاوه پاكستان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 3,380 780,181,402 Rls. 26,026 $
60 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 20,745 746,027,720 Rls. 24,894 $
61 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 465,086 720,077,000 Rls. 25,580 $
62 12 1394 ميرجاوه پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,200 698,550,600 Rls. 23,320 $
63 12 1394 ميرجاوه پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 7,010 673,490,780 Rls. 23,630 $
64 12 1394 ميرجاوه پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,250 630,101,450 Rls. 21,725 $
65 12 1394 ميرجاوه پاكستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 144,242 590,869,500 Rls. 20,410 $
66 12 1394 ميرجاوه پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,400 559,729,125 Rls. 18,675 $
67 12 1394 ميرجاوه پاكستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 5,900 506,397,000 Rls. 17,700 $
68 12 1394 ميرجاوه پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,670 470,980,050 Rls. 16,639 $
69 12 1394 ميرجاوه پاكستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 4,477 469,394,850 Rls. 15,670 $
70 12 1394 ميرجاوه پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 15,000 447,585,000 Rls. 15,840 $
71 12 1394 ميرجاوه پاكستان 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 30 359,963,580 Rls. 12,012 $
72 12 1394 ميرجاوه پاكستان 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 9,500 358,890,090 Rls. 12,360 $
73 12 1394 ميرجاوه پاكستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 3,940 355,933,200 Rls. 11,820 $
74 12 1394 ميرجاوه پاكستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 4,980 339,222,540 Rls. 11,924 $
75 12 1394 ميرجاوه پاكستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 2,660 311,555,200 Rls. 10,400 $
76 12 1394 ميرجاوه پاكستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 1,260 304,768,800 Rls. 10,088 $
77 12 1394 ميرجاوه پاكستان 08081000 سيب , تازه 23,675 300,149,696 Rls. 9,944 $
78 12 1394 ميرجاوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,400 264,283,680 Rls. 8,760 $
79 12 1394 ميرجاوه پاكستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 4,120 232,389,072 Rls. 8,161 $
80 12 1394 ميرجاوه پاكستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 7,800 211,484,000 Rls. 7,000 $
81 12 1394 ميرجاوه پاكستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 4,675 206,544,985 Rls. 7,013 $
82 12 1394 ميرجاوه پاكستان 04031090 ماست 8,750 205,448,646 Rls. 6,976 $
83 12 1394 ميرجاوه پاكستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 3,500 200,270,000 Rls. 7,000 $
84 12 1394 ميرجاوه پاكستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 2,300 172,367,750 Rls. 5,750 $
85 12 1394 ميرجاوه پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 6,000 153,241,200 Rls. 5,395 $
86 12 1394 ميرجاوه پاكستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,720 151,464,450 Rls. 5,160 $
87 12 1394 ميرجاوه پاكستان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 3,300 149,133,600 Rls. 45,192 $
88 12 1394 ميرجاوه پاكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,900 148,826,430 Rls. 5,130 $
89 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,674 145,693,242 Rls. 5,022 $
90 12 1394 ميرجاوه پاكستان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 5,000 143,459,500 Rls. 4,750 $
91 12 1394 ميرجاوه پاكستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,450 138,628,000 Rls. 4,750 $
92 12 1394 ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 11,940 112,004,425 Rls. 3,821 $
93 12 1394 ميرجاوه پاكستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 5,300 110,362,125 Rls. 3,775 $
94 12 1394 ميرجاوه پاكستان 08061000 ا نگور تازه 4,650 107,244,790 Rls. 3,580 $
95 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 71,330 105,451,221 Rls. 3,567 $
96 12 1394 ميرجاوه پاكستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 1,070 85,173,284 Rls. 2,996 $
97 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 27,131 84,372,600 Rls. 2,986 $
98 12 1394 ميرجاوه پاكستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 1,900 83,753,748 Rls. 2,959 $
99 12 1394 ميرجاوه پاكستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 980 71,222,580 Rls. 2,520 $
100 12 1394 ميرجاوه پاكستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 5,790 57,247,540 Rls. 1,911 $
مجموع کل
1,627,206,381,202 ريال
مجموع کل
55,660,449 دلار