آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان چين 25309030 سلستيت 38,685,060 85,981,938,297 Rls. 2,872,480 $
مجموع کل
85,981,938,297 ريال
مجموع کل
2,872,480 دلار