آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,451,923,811 3,068,109,524,450 Rls. 102,550,633 $
2 12 1394 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 486,500,000 1,734,716,882,147 Rls. 58,822,893 $
3 12 1394 شهيد باهنر چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 20,789,000 1,089,941,412,000 Rls. 37,419,400 $
4 12 1394 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 28,461,331 549,169,786,285 Rls. 18,562,819 $
5 12 1394 شهيد باهنر چين 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 30,000,000 136,381,275,000 Rls. 4,665,000 $
6 12 1394 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 10,944,944 124,475,897,961 Rls. 4,202,939 $
7 12 1394 شهيد باهنر چين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,009 256,584,560 Rls. 9,115 $
مجموع کل
6,703,051,362,403 ريال
مجموع کل
226,232,798 دلار